Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Bengibheka istulo

uThisha wam ungfice ngvule iskhwama sakhe 👜 Ngavele ngathi Bengibheka istulo

5
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

DRUNK XEM

So Nkunzi is dating Gabisile, whom he has a child with.
Gabisile who is Qhabanga’s ex wife.
Qhabanga who is dating Nkunzi’s ex wife
Nkunzi who is Qhabanga’s brother
Qhabanga who is Nosipho’s ex.
Nosipho who is MaNgcobo’s child
MaNgcobo who is Nkunzi’s ex wife

Yoh 👐 Uzalo’s writer is DRUNK XEM

4
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

esontweni

Uhlulwe i Relationship uze usukume nabagulayo esontweni

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

udokotela

KwaNongoma mabekubona ufake Amaheadset kuthiwa udokotela

36
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

South Africa

Our former President Mr Jacob Zuma took sum of his members out with him for drinks and after drinks the waiter brought the bill, Jacob:R1400
Fikile :R964
Mantash :R1100
Cele :R700
Total:R4164
After Jacob saw the bill he just goes like, hayikho i don’t remember inviting Total here honestly he must pay his on bill plus he owns many filling stations in South Africa

4
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

Ngomane

Li Decline li card e Cash build
Babe wakho Seka bhale kutsi
Jerome Ngomane

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

3
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngicabanga ukusijolela

Ngthandana nesangoma, manje sisheshe singbambe noma ngsath ngicabanga ukusijolela

7
Create Image


Leave a comment