Zulu Jokes

wasala wena..

[Practicing The Wedding Step👣💍] ~•~^~•~
Whites: 123…456…789..
~•~
Blacks: 123 ayeye…456 woza…789…wasala wena..

Create Image
  Nhle : Ngyawathanda ama joke's

  1 Comment
  Zulu Jokes

  SAY HI TO DADDY”

  As I’m walking home, I notice a lady breaking windows in a certain house here in Klarinet. Out of curiosity I start walking slowly to see what’s happening, the lady is shouting and throwing stones.

  A door opens and a guy comes out trying to calm her down, I heard her say “Ya uhlalele loku la nalezfebe” the lady is causing a scene, the guy is trying to calm her down. Lapho mina sengmile ngbukele I wanna see ukuth iyophelelaphi. The guy is trying his level best to calm the situation and avoid more people starring at them.

  The lady ran into the house, the guy remained outside holding his head. I tried getting in the yard to see what’s happening the guy shouted “Yeey ungasondeli nxxx izindaba ezingakfuni” lmao I walked back ngiswabile 😂😂

  The lady came out with a knife and blood on her hands, the guy screamed “Haii Sbongile wenzeni” as he entered the house. Apparently the guy had a woman inside there, he wasn’t expecting his girlfriend to come vandag. Looking at how serious things could be, I decided to go in, sengamane sbambane mina nalomjita ngoba it’s serious now.

  When I got in, Sbongile is fuming, swearing. She’s angry, she’s furious yooo. When I got inside the house, she stabbed the lady who was with her man, but nothing hectic just usikeke esandleni, I think she was trying to take the knife away from Sbongile and got cut.

  I decided to go out, Sbongile took her bag and decided to leave, I called her to wait for me. I told her to calm herself down aye endlini and not take any rash decision. She told me she lives at Kriel and right now ama transport awasekho. Makashayisa espanini she wanted to surprise her boyfriend since it’s cold, she thought he’d appreciate that, little did she know that umjita une standby.

  I felt sorry for her, decided to go with her edladleni lami uzolala in the spare room since seku late nama transport aphelile aya la abloma khona. On our way to my home we have a conversation, I let her speak her heart yaboo, ukuth abe grand ma@n ehlise istress.

  When we got to my home, I told her to relax and not think too much. I ran her a hot bath yabo just to freshen up and calm her nerves. I went to the shop to buy vaslap for her. I came back, told her ukuth angangena daar ageze while I make her a cup of coffee. I gave her my girlfriend’s gown ukuth agcoke yona since she had nothing on her, her clothes are at her boyfriend’s place.

  While she’s bathing and I’m making coffee, I heard a knock on the door. Went to open

  “SURPRISE!!!!… SAY HI TO DADDY”

  It’s my girlfriend nencosi 😭😭😭

  Sbongile comes out of the bathroom wearing my girlfriend’s gown

  Create Image
   Isaak : Wena wenza njani ke kulesosimo sakho sobufebe

   1 Comment
   Zulu Jokes

   ngidlile

   . Umama engimsebenzelayo ujayele ukuthi ngidlele ekitshini labantwana. Namhlanje uthi kimi aunty buya labantwana sizodlela etafuleni. Manje Mina inyama zabantwana kudala ngidlile😳

   Create Image


   Leave a comment
   Zulu Jokes

   ngitsho cent

   Nxa kulomuntu elimaziyo othengisa I Nissan in good condition ,eyi pickup iranger from USD3500_5000 kumbe I Honda feet fromUSD 1500_2500 ibelamaphepha apheleleyo icolour ayilandaba ,
   kayithengise mina angila ngitsho cent

   Create Image


   Leave a comment
   Zulu Jokes

   bemshutha ipic.

   I wonder how lomuntu oku post (we) ipic as wanted at police station, ukuthi bamshutha kanjani, kwakufanele bambambe, bangolokhu bemshutha ipic.

   Create Image


   Leave a comment
   Zulu Quotes

   ngayoooooo…

   Kusechurch uyatshumayela umfundisi athi, “Bazalwane kasisiqapheleni lesisitho esilaso…
   Ivume ichurch, ” Ameeeeen mfundisi…
   Umfundisi, “Lesisitho bazalwane sibi…
   Athi uNyaa kuKhumbu, “Kanti jeki umfundisi uqale kuhle nje…
   Umfundisi, “Lesisitho sincane kodwa sichithe imizi bandla
   Ichurch, “Ameeeeeen…
   UNyaa aphinde, “Mina kangisathandi linto ekhulunywa ngumfundisi…
   Umfundisi, “Amadoda aze ashiya lemizi…
   Aqale ukucunuka uNyaa, loKhumbu akubone lokho azame ukumqinisa…
   Umfundisi, “Kanti labomama kabasanelisi lokuzibamba…
   Nyaa:, “Mina skeem sengihamb kodwa ambambe uKhumbu…
   Umfundisi, “Bazalwane lesisitho esisebenza simanzi bazalwane bami ngoba lami ngiyasisebenzisa bathandekayo siyingozi…
   Asukume ame ngenyawo uNyaa…
   Umfundisi acabange ukuthi liyangena izwi kumzalwane uNyaa kanti labanye abazalwane labo sebesukuma…
   Aqhubeke umfundisi, “Ngoba bazalwane ukusibunandi bonalobo nxa sisisebenzisa lesisitho Halleluyaaaaa bandla leNkosi (aze eqe etshibilike umfundisi)
   Nyaa: “Singihamba Khue, ngamanyala lawa…etsho ethi tshompo ngewindi adle phansi…
   Amfundisi, “Bazalwane ngithi asilubambeni ulimi singalwekeleli…
   Ichurch, “Ameeeeeeen nceku yeNkosi…
   Akhiphe phandle ikhanda ngewindo uKhumbu ememeza uNyaa, “Phenduka jeki umfundisi akakhulumi ngayoooooo…

   Create Image


   Leave a comment
   Zulu Jokes

   Sikufuse

   Vel uShone Sakweleta Umashonisa u R13,000,000
   Vel kuvike Islima sikamfundis Sikufuse

   Create Image


   Leave a comment