Zulu Jokes

“I love you

That awkward moment when you are watching photos in your bae’s phone and a screen pop up of a whatsap or messenger sms shows up at the top of the screen saying “Love you too”.
Uvele udideke ukuthi ubani obethe “I love you” ekuqaleni?

Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngiyigqokile.

Yini oyenzakho kini mawusele wedwa?
Me:ngikhuma ushukela,ngisule ngendwangu yezitsha phansi manginqena ukuyocinga i mop,ngikwapune i peanut butter ngomunwe,ngiphuze i drink ngomlomo,ngisule izitsha ngempahla engisuke ngiyigqokile.

Wena????

Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

IWORLD CUP ISIFIKILE ASAZI!

Wife & husband watching soccer

Wife; Swettie kanti lo ugqokeleni okungafanani labanye?
Husband: Ngukeeper olinde igedi
After 5 min
Wife: Ingani ukeeper usegijima phakathi igedi lisele lobani?
Husband: Lo ngureferee aso keeper
Wife,: Manje ureferee wenza msebenzi bani?
Husband: Nguye ocontroller igame.
After ,10 min
Wife: Hawu, ingani usemi phandle futhi ureferee?
Husband: Lo nguassistant referee kumbe ulinesman
Wife: Usefuna ukusubstituter urefferee ophakathi?
Husband: Hayi usebenzela khonaphana along the line.
After 30 seconds
Wife: Manje iflegi aseyiphakamisile ngeyaliphi ilizwe?
Husband: Yoh yoh yoh! Lamuhla ngakubona okukhulu, ngapha iteam yami iyadliwa ngapha ngibuzwa izinto ezingelangqondo!

🙌🙌🙌ukubukela ibhora lomfazi so!

IWORLD CUP ISIFIKILE ASAZI!

Create Image


Leave a comment