Zulu Jokes

uphi ubaba?


Waze wangthuka usisi eTaxin ngidlalisa ingane ngithi “uphi ubaba?”😭

10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *