Sub Categories

ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਨੂੰ ਸਮਜਿਆ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ।
ਕਿਉ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੋਈ ।ਕੇ ਤੋੜ ਤਾਂ ਦਿੱਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਤੂੰ ਲਾ ਲਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਮਲ਼ੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਂ ਲਿਆ

ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ “ਇਨਸਾਨ”
ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ,
ਕੋਈ ਇੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ !!!
💥💥💥 ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ✍️✍️

ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਸੁਰਤ ਹੈ ਕੈਦ ਮੇਰੀ
ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਚ ਬੰਦ ਏ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ😍..!!
ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਗਿਆ
ਤੇਰੀ ਮੋਹਬੱਤ ਦੀ ਕੈਦ ਚ ਦਿਲ ਮੇਰਾ❤️..!!


ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਹੱਸਦੇ..
ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ.
ਬਾਪੂ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ ਪੁੱਤ..
ਤੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ..!!

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ


ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ “ਇਨਸਾਨ”
ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ,
ਕੋਈ ਇੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ !!!
💥💥💥


ਤੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੱਸ ਕੀ ਲਿਆ,
ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਣਚੱਕ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ,
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲ਼ਿਆ,
ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ‘ਚ ਦੱਬ ਗਿਆ ਕੋਈ

ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਵਜਾਓ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ
ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਗਾ ਫਿਰ
ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ

ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਚੋਂ
🤣🤣🤣

ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ… 🦋🫰
ਚਾਹਤ ਰੱਖੋਗੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ… 🥰🥀


ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ|


ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਸੇ
ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ
1. ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਲਵੋ – ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ।
2. ਦੁੱਧ ਪਾੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਿਓਂ ਲਵੋ,ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ , ਫਿਰ
ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ।
4. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਕੁਝ
ਨਾ ਖਾਓ , ਕੀੜਾ ਆਪੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਊਗਾ।
5. ਜੇ ਗਲੇ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੇ ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ
ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
6. ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਸੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋ।
7. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਲਵੋ
ਅਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੋ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਰਦ
ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ।

ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਬਾ
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ❤


ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ…
“ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ…”
ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕੰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ
“ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ” ?

ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਹਾਨ,
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ,
ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੋਹੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ,
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਜੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ,
ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਬਰਾ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮਾਨ..
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, 2013

ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ…
ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ
ਘਰਵਾਲੇ ਜ਼ਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ…🙄