Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Adam

Ungenzenjani kuthiwa ngibhala i Adam uthi ubuka ewindini ubone uprincepal exosha ichips elifakwa emlomeni

3


Leave a comment
Zulu Jokes

Uwu Bab’doti.

Weekend yonke ubangela ifamily yakho umsindo ngoMbhaqanga noMaskandi. Izingane ma zidlala amaPiano ngoMonday zibuya eskoleni uthi:”FUSEK ayehle leyonto.Uwu Bab’doti.

2


Leave a comment
Zulu Jokes

FUSEK

I Weekend yonke ubangela ifamily yakho umsindo ngoMbhaqanga noMaskandi. Izingane ma zidlala amaPiano ngoMonday zibuya eskoleni uthi:”FUSEK ayehle leyonto. Uwu Bab’ Doti.

2


Leave a comment
Zulu Jokes

uthando

Noma ungajola uze uphelelwe uthando
Kodwa mawumubi bayakudlala

2


Leave a comment
Zulu Jokes

uyalazi iqiniso

Noma ungazenza ikholwa elikhulu kodwa unembeza wakho uyalazi iqiniso

2


Leave a comment
Zulu Jokes

Nomusa

Me 👨: mmmm ushiphelani Nomusa🙄
Her: 🧟
Me 👨: Ohhh Kanti uyazamula🤧

3


Leave a comment
Zulu Jokes

nenhlonipho

Ukuzwe kumnandi kanjani ukuthandana nomuntu oneqiniso nenhlonipho,
ngathi ungabiza iEx yakho uthi: nayi into engangiyidinga Doti.

2


Leave a comment