Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Salinde yena.

Zweli Mkhize usitshela nini kuthi asigeze umzimba,
thina yilokhu sageza izandla njengoba besho. Salinde yena.

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

kulokhu.

Avaliwe amaSaloon nama bottle stores, imali yeqolo iyosebenza umsebenzi wayo wangempela kulokhu.

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

makuthiwa

Niyezwa kubuhlungu kanjan makuthiwa
ningaphumeli ngaphandle…

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

uMphathi

Yaz bonke opresident bakwaz ukufika nesixazululo sesifo esfikayo.uRamaphosa usehlulwa iCorona into ehamba ngomoya ngabe uyihogela👃 yonke leCorona asize izwe lakhe ,vele sfuna omunye uMphathi😷

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

kuhlekwa wena

Kuhlekwe ebhasini nawe uzuhleke kant kuhlekwa wena

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

dedicated guests

Ngahleka kwaqhasha ifinyila ngdggnnmfdsdghnm dedicated guests go home here for BB birthday gift baskets for guests

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

thekhe of urself

Aybo ngisizeni ningiphe ispelling saThekhe as in like ,thekhe of urself

1
Create Image


Leave a comment