Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

unentshebe

Why uthi “u prefer ukubizwa ngo she” ngibe ngikubona uyindoda unentshebe namasende🍆

6


Leave a comment
Zulu Jokes

Cos kumele

Yenzani iTV kubantu abashadile ekamelweni. Cos kumele engabe kuphela amacala bajola 9/9.iTV eyalabo memomkhu abalahlekelwa abakhwenyana, ingekho nabo into abangayenza. Ingakho sebajola noZalo abanye bashada ne Generations:The Legacy.

3


Leave a comment
Zulu Jokes

kwelika Pende

EThekwini kwelika Banana
Lamontville kweleRice
EMlazi kwelika Fish
KwaMakhutha kwelika Pende
🤣🤣🤣🤣

1


Leave a comment
Zulu Jokes

Mfathuzeni.

Akuve kumnandi ukuba isibonelo esihle.Kunokuba kuhlezi kwalokhu kukhuzwana nawe ufathuza njee. You.. Mfathuzeni.

1


Leave a comment
Zulu Jokes

Sebevele bashis’i papa

Kanti lento kaZuma isize yafika la Endlini? 🤔Sebevele bashis’i papa🤷‍♀️

4


Leave a comment
Zulu Jokes

ngomgwaqo

Bangani bami, ake ningisize ningicebise la. Ngingavimba ngani ukuchiphiza izinyembezi njalo mangiqoba u onions. Sengizame izinto eziningi akukho okulungayo, meke nje ngaqala ngivele ngiteteme engathi ngiyingane izwa imoto ya-ice cream idlula ngomgwaqo. .

1
  Thobeka : Fakizaza uqobe onion

  1 Comment
  Zulu Jokes

  ukugijima

  Kunabantu okuthi buvaliwe utshwala kodwa akhulume engathi udakiwe. Kube lula nje athi”Make effort to report emzebenzini, uzame an alternative mode of transport ukuza emsebenzini. Ngathi nestimela sisaba ukugijima kujantshi ehlathini, uthi mina ngenze njani?

  1


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  ngingakhulumi

  Mina mangiposter ama status, ngisuke ngingakhulumi nawe.
  Uwena onezinkinga ezifana nama status ami.

  1


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  iphotoshop

  Sekuzomele ufake izithombe zakho zangempela manje sesikhathele iphotoshop neYouCam.

  2


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  aningizwa nina.

  Umuntu akubize nge toolbox engenamathuluzi. Yena ahlulwe ukunginika the necessary tools and see ke ukuthi uzokwenzani ngawo. Haiy, aningizwa nina.

  1


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  lapho ekhona.

  Uyafisa ukukhuluma naye ngoba uyamkhumbula. Kodwa manje awazi unobani, wenzani noma unaso yini isikhathi sakho lapho ekhona.

  2


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  Haiybo, aningizwa nina.

  Ufike nepiki emngcwabeni kanti sebembe ngeTLB🍆. Haiybo, aningizwa nina.

  3


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  IYANYA

  INTOMBAZANE IYAFANA NOLAMTHUTHU WAYIPHATHA KAHLE IYANYA

  1


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  UYAKAKA

  UTHANDO LUYAFANA NOMSUZO WALUFOSTER UYAKAKA

  3


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  amakhaza

  Khona ungqimu osi odele amakhaza awrong this year, akuwona amakhaza aseKZN lawa. No, ngyaphika.

  It’s far too damn cold!

  1


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  UMUNTU

  INTO EMNANDI NGOKUKHULUMA WEDWA UKT AWUPHIKISWA UMUNTU

  1


  Leave a comment