Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Abafazi on sale

Haiybo! Uyazi ngiphuphe kambi kanjani izolo kuthiwa abafazi baphelile estolo. Nabakade bekwi laybye bonke bakhokhelwe u cash. Ngaphuma estolo ngijuluke ngimanzi ngingaphethe lutho ngoba naye lo ebengithi uSoulmate wami kuthiwa uthengiwe… Cash on delivery, uhambile naye

16


Leave a comment
Zulu Jokes

Udla amandla ami

Sengikubambile, sengiyazi ukuthi uwena. Ur busy ulokhu uthi makhi_makhi (Makhelwane) kimi, kanti wazi kahle ulambela ezinkukhwini zami. Ngifuyile kodwa wena uyangintshontshela.Y ungasho ukuthi uyazithanda ngikusisele. Uyinkentshane imbungulu uqobo lwayo. Udla amandla ami lwabishi, doti…

5


Leave a comment
Zulu Jokes

inkukhu yami.

Ngi bussy usuku lonke ngilungiselela umuntu othe uzongivakashela aqede yonke indlala kimi. Ngimphekele kamnandi nenkukhu isibhuxhabhuxha. Udla inkukhu yami uze uncinda iminwe, Uhlulwa ukudla mina. Ujika lapho ungishaya ngo solo. Ngizowenzani u-one round, angahamba kanjani yena esuthi mina ngilambile?Uyadlala. Ngiyayifuna nje inkukhu yami.

5


Leave a comment
Zulu Jokes

iqanda.

Haiy, bayaganwa abantu la ngaphandle. Ngivele ngilobole umuntu ohlulwa nawuku boiler iqanda.

9


Leave a comment
Zulu Jokes

Bangakhi

Haiy, uyangilandela shame, nawe usukwiTelegram. nakwi BBM kwakunguwena. Bangakhi abangani bakho oza nabo laaa.

3


Leave a comment
Zulu Jokes

straight.

Guys, ngithukile eSouth Africa in this rainbow country, nabaphathi bezwe besantshontsha bedla imali yabahlali. ukuthi kusakhona abantu abasabizana ngamaQabane noKlova. Sihlezi emakhaya noGrade12, Diploma, Degree, MSc nama Masters ethu kulendlala engaka. Haiybo,aniswele lutho nina. Yazi ngavele ngabona udlame straight.

1


Leave a comment
Zulu Jokes

ngihlezi naye

Kubo bonke laba ababethi uBabe ungidlisile, ngihlezi naye la sixoxa ngodaba lwenu, ngicamele esifubeni sakhe nginibala 1 by 1😁😁

10


Leave a comment
Zulu Jokes

phakhathi kwebhokisi lokuvota

Kungaba mhla ngemini yoku vota ngifake iCV phakhathi kwebhokisi lokuvota😎

15


Leave a comment
Zulu Jokes

baby ngizokuthengela imali”

Le weather ixoxa indaba ebhedisa indoda ize ithi, “baby ngizokuthengela imali”

12


Leave a comment
Zulu Jokes

mtakababa

Ngikwethemba impela kodwa umlomo wakho ay awuthembeki ,
into ephuma kuwo,shintsha mtakababa

6


Leave a comment
Zulu Jokes

ngomshado

NGEKE UBE NE-DRAMA NJENGAMA GIRLS.

Akusokolise for 2 years umshela, after a month akuqomile umuzwe esekubalisela ngomshado🀣

7


Leave a comment
Zulu Jokes

nempondo elilodwa

Ngilalele izindaba: Kuthiwa engozini ebingaphansi kwe bridge phakathi kweTaxi neTruck yomoba, kuthiwa kulimale abantu ababili nempondo elilodwa.

3


Leave a comment
Zulu Jokes

Hlonipha baby train

Ave iyisicefe lento yakho yokuzibona ukuthi ukhule ukudlula abantu abadala nabazali bakho ngoba naku wena uzala kakhulu. (Hlonipha baby train)

16


Leave a comment
Zulu Jokes

ucifa yeyam”

“Tshomi ndicela lateki ndandikuboleke yona”
“Ha.a chommy umama akafuni ndibolekise ngayo manje ucifa yeyam”

4


Leave a comment
Zulu Jokes

ungiqome njee

Girl : babe vuka uyemsebenzini!
Boy: Angisebenzi mina, bengifuna ungiqome njee!
Girl :😫😫!

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

7


Leave a comment
Zulu Jokes

Zwe, ekhathazekile*

Ngizama ukitshala ama curry leaves la egcekeni manje angazi kumele ngifake u curry ongakanani emhlabathini. Ngicela ningisize. (*Zwe, ekhathazekile*)

1


Leave a comment