Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Representing PMB

Athi e-rapper ama💩 bese athi: “Representing PMB!” 😏


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

khona

Ugodole ☁uze ufise ukuya emendweni ngoba khona bathi kyashisa

2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

hem mina😮

Yaz umuntu umxoxele kahle indaba uma eseyindlulisa ath uzwe ngama hem hem……😮 nginguma hem hem mina😮

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

o osebenza nawo

Ladies, Uma ufuna indoda esebenzayo ngicela ukhethe kulawo osebenza nawo


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

umbhedo😂

Sipho: Mbali manje wenzani empilweni
Mbali :ngyasakaza
Sipho:wow,usakaza kuyiphi iradio station?
Mbali :ngisakaza ngempama umuntu ongibuza umbhedo😂😂😂😂

2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

bakithi😎😎

Ngidinga indoda eseyikhulile ngomqondo,ezaziyo ifunani empilweni. Eseyiqalile nokwakha umuzi wayo🙄🤗 ngifuna ukuyidayisela nangu u cement ungaze wome bakithi😎😎

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ixabene nomuntu

Noma ungaze uyifende indoda uze ubuye phezukwayo uma ingakufuni ayikufuni cc izoza kuwe uma ixabene nomuntu wayo 🤣🤣..

Ai bafendeni anginamona ngibulawa ukushima🤣🤣


Create Image


Leave a comment