Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

ongabonwayo.

Umuntu avele aqhamuke angitshele ukuthi yena unguNebuchadnezzar umProphet ongabonwayo. Kulowomzuzu ngikhuluma naye ngimbona ngamehlo enyama. Uthe eqala nje ethi 2 – 4 – 2 – 91, ngathi akangixolele angihlangani noNebuchadnezzar ongabonwayo.

12


Leave a comment
Zulu Jokes

omama

Nizitshele ukuthi ninoNdunankulu lento ekhuluma ngevoice engathi omama bomanyano.

3


Leave a comment
Zulu Jokes

uyaguga

Ngala ujabulela ukuthi iboyfrnd yakho iyakubheja,ngala uyaguga lutho amalobolo.

8


Leave a comment
Zulu Jokes

ntambama

Naku kudlula iPhara lidayisa ngama pampers, ngithi asinayo ingane encane la ekhaya. Lithi lizoyiletha ntambama

8


Leave a comment
Zulu Jokes

egodukayo.

“Ayichithwe lenkukhu, awekho lamanzi.
Kahle hle lodoti uzowufundisa izingane zethu.
Uma wafika ngengwenya🐊,
usungakwetela ubambe egodukayo.

2


Leave a comment
Zulu Jokes

sishadile bandla.

Musani ukusfonela after 20h00,,,sishadile bandla.
si-married
si-wedding
si-lililili.💍
Kikiki kwakuhle kwethu.

11


Leave a comment
Zulu Jokes

nawe,

Sesi Liker ngoba phela sasfunda nawe,
kodwa nje yimbi ingane yakho!!😑

12


Leave a comment
Zulu Jokes

Kuzomele

Nalento yokuthi indololwane yidolo elincane, ngiyizwa ngawe. Kuzomele ugodukile ekugcineni

6


Leave a comment
Zulu Jokes

Zambia

Umumtu ulokhu ethi simnandi iSqwaqwa, ngiyaxakeka ukhuluma ngani. Kanti usho iSgwaqane engangimphakele sona sibuya kubo eChipolopolo (Zambia) ngivakashile.

5


Leave a comment
Zulu Jokes

isthuphethu.

Angithi sonke ngo3am siyadla noma kwenziwa mina isthuphethu.

9


Leave a comment
Zulu Jokes

21H00.

Wena ubuye ukhohlwe ukuthi ngishade lokhu komcelo, izibizo, umemulo, ummbondo, umshado 💍wangempela ngisho uKikiki, kwakuhle kwethu. Hlukana nokungifonela after 21H00.

4


Leave a comment
Zulu Jokes

advert yogogo

Haiy bengithi yimi kuphela omubi kanje,
kodwa today ngibone umuntu omubi engathi u actor kwi advert yogogo.

16


Leave a comment
Zulu Jokes

ikhanda

Wake wajola nomuntu ophathwa ikhanda. Obona kahle nje ukuthi kade lamqala and alikazukumyeka ngoba naku kukhona wena. Uyabona futhi ukuthi usezame yonke inhlobo yephilisi, imijovo, izihlungu obaba abathize abalaphayo nogogo abathize abandizayo. Uthole ukuthi ngo 07h00 urite Kumnandi ngabo 07h15 hau liqale phansi ikhanda.

7


Leave a comment
Zulu Jokes

breakfast yenja

Uyakwazi ukuba broke engathi I breakfast yenja.
Futhi nt jst inja nje, umgodoyi.

13


Leave a comment
Zulu Jokes

You demelize

Ba busy bakubiza Bra Don eGoli kanti igama lakho langempela eKZN emakhaya, uDonkey. You demelize. 😀😀😀

7


Leave a comment
Zulu Jokes

UNobubi

Kanti into entsha yini, uqala ukuzibona ukuthi umumbi wakhala. Usuzwa ngabantu uyatetema usuyakhala manje. Awubuthwele ubunzima wena ngoba awuziboni njalo. Abantu abakubukayo kuphela abathwele ubunzima. Usungaze uqashe izinkabi, abantu bafele ukuthi umumbi. Bonke labantu abathi umumbi abanamali banezinhliziyo ezimbi futhi. Kuncono wena unokodwa ngoba unemali.

7


Leave a comment