Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

nje lokhu.

Kulonyaka siyolala yini, nangu uDr Malinga uthule nje akasinik kwasignal nje lokhu.

4
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngiyamyeka🙌

Asilele lapha losbali wenu uthi ngigqok’ iswimming pool akavum ma ngimchazel ukuth iswimming question lena.
Akunkan usbali wenu ngiyamyeka🙌


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

amancane

Noma ngihamba esigodini sama likes amancane angikusabi uku poster!

3
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngesenzo senu

Nifanelene no Bbe wakho yize umphakathi usashaqekile ngesenzo senu

3
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

iMarley

Uthume u Chris Isinkwa EsiBrown Adibane noBob Badle iMarley

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

finish

MowUmnAndi 🍑🔥it’s either umUmbii or uneshwaPha finish

2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

konje

Kombe mawuthi amadoda ongoqo basuke benqaba nemali yoban konje

1
Create Image


Leave a comment