Zulu Jokes

Ezingahlawulwanga


Guys abukho yini ubungozi uma ingane ehlawuliwe ifunda eclassin elilodwa nezingane zenu ezingahlawuliwe? 😔

29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *