Zulu Jokes

ungawenzani


Ngihamba nawe uthole ngoR3000, ungawenzani owakho uR1500.

8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *