Zulu Jokes

Isindebele


Mngane ngitheni ugibela lihlo mqome mngane mubi tshomi hayi wena umuhle yini mnganwami

16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *