Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

ongabonwayo.

Umuntu avele aqhamuke angitshele ukuthi yena unguNebuchadnezzar umProphet ongabonwayo. Kulowomzuzu ngikhuluma naye ngimbona ngamehlo enyama. Uthe eqala nje ethi 2 – 4 – 2 – 91, ngathi akangixolele angihlangani noNebuchadnezzar ongabonwayo.

12
Create Image


Leave a comment
12


Leave a comment
Zulu Jokes

omama

Nizitshele ukuthi ninoNdunankulu lento ekhuluma ngevoice engathi omama bomanyano.

3
Create Image


Leave a comment
3


Leave a comment
Zulu Jokes

uyaguga

Ngala ujabulela ukuthi iboyfrnd yakho iyakubheja,ngala uyaguga lutho amalobolo.

8
Create Image


Leave a comment
8


Leave a comment
Zulu Jokes

ntambama

Naku kudlula iPhara lidayisa ngama pampers, ngithi asinayo ingane encane la ekhaya. Lithi lizoyiletha ntambama

8
Create Image


Leave a comment
8


Leave a comment
Zulu Jokes

egodukayo.

“Ayichithwe lenkukhu, awekho lamanzi.
Kahle hle lodoti uzowufundisa izingane zethu.
Uma wafika ngengwenya🐊,
usungakwetela ubambe egodukayo.

2
Create Image


Leave a comment
2


Leave a comment
Zulu Jokes

sishadile bandla.

Musani ukusfonela after 20h00,,,sishadile bandla.
si-married
si-wedding
si-lililili.💍
Kikiki kwakuhle kwethu.

11
Create Image


Leave a comment
11


Leave a comment
Zulu Jokes

Kuzomele

Nalento yokuthi indololwane yidolo elincane, ngiyizwa ngawe. Kuzomele ugodukile ekugcineni

6
Create Image


Leave a comment
6


Leave a comment
Zulu Jokes

Zambia

Umumtu ulokhu ethi simnandi iSqwaqwa, ngiyaxakeka ukhuluma ngani. Kanti usho iSgwaqane engangimphakele sona sibuya kubo eChipolopolo (Zambia) ngivakashile.

5
Create Image


Leave a comment
5


Leave a comment
Zulu Jokes

isthuphethu.

Angithi sonke ngo3am siyadla noma kwenziwa mina isthuphethu.

9
Create Image


Leave a comment
9


Leave a comment
Zulu Jokes

UNobubi

Kanti into entsha yini, uqala ukuzibona ukuthi umumbi wakhala. Usuzwa ngabantu uyatetema usuyakhala manje. Awubuthwele ubunzima wena ngoba awuziboni njalo. Abantu abakubukayo kuphela abathwele ubunzima. Usungaze uqashe izinkabi, abantu bafele ukuthi umumbi. Bonke labantu abathi umumbi abanamali banezinhliziyo ezimbi futhi. Kuncono wena unokodwa ngoba unemali.

7
Create Image


Leave a comment
7


Leave a comment
Zulu Jokes

umqwayiba.

If uke waphinda wangifebela ngizothatha iskele ngisuse amasende nezinza ngiwalahle phezu kwendlu ngenze umqwayiba.

6
Create Image


Leave a comment
6


Leave a comment
Zulu Jokes

ngiyakuthanda futhi.

Angaba khona ama dessert bt heiy uJelly ngisho ungenziwa ubani nini uyaqala noma akaqali unento yawo nje. I don’t knw noma ilokunyakaza kwawo engathi it’s someone trying to scare u. Umnandi Jelly, ngiyakuthanda futhi.

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

ngimuhle

Mawuzongibukela kude ngimuhle kodwa meke wasondela eduze, haiy indaba yakho ke leyo.

7
Create Image


Leave a comment
7


Leave a comment
Zulu Jokes

advert yogogo

Haiy bengithi yimi kuphela omubi kanje,
kodwa today ngibone umuntu omubi engathi u actor kwi advert yogogo.

16
Create Image


Leave a comment
16


Leave a comment
Zulu Jokes

ikhanda

Wake wajola nomuntu ophathwa ikhanda. Obona kahle nje ukuthi kade lamqala and alikazukumyeka ngoba naku kukhona wena. Uyabona futhi ukuthi usezame yonke inhlobo yephilisi, imijovo, izihlungu obaba abathize abalaphayo nogogo abathize abandizayo. Uthole ukuthi ngo 07h00 urite Kumnandi ngabo 07h15 hau liqale phansi ikhanda.

7
Create Image


Leave a comment
7


Leave a comment
Zulu Jokes

breakfast yenja

Uyakwazi ukuba broke engathi I breakfast yenja.
Futhi nt jst inja nje, umgodoyi.

13
Create Image


Leave a comment
13


Leave a comment