Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

behlangahlangene

Yaah..Yabona-ke today, ur gorgeous.Zonke izikhathi uke ugqoke engathi ilabo mama abadlala uMshayina.Abahlezi behlangahlangene


Create Image


Leave a commentLeave a comment
Zulu Jokes

Damm Gold Diggers

Uxakwe intombazane ezokubuza ukuthi unayo yini imoto noma umuzi. Ubalekele emakhaya uthole ezothi unawo yini umhlaba nemfuyo. Damm Gold Diggers

3
Create Image


Leave a comment
3


Leave a comment
Zulu Jokes

amakhambi.

Kuyashisa manje.Ntambama kuzobuya lezulu eliduma uze ucabange ukuthi….kambe uxabene nobani osebenzisa amakhambi.

2
Create Image


Leave a comment
2


Leave a comment
Zulu Jokes

G-string,

I Kaizer Chiefs ukube iyalifaka i-penty ngabe seliyi G-string,
ukudonswa i-Sundowns ka left i-Pirate ka right..

2
Create Image


Leave a comment
2


Leave a comment
Zulu Jokes

nangu

Ubuze isikhathi etaxini bakubonise iskhathi ephonini …
nangu umuntu wakho kwi wallpaper
😂😂😂😂😂

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

uBhajane

John vuligate ifuna engathi ungaba neAss nyana ngoba asikwazi ukudunuselwa uBhajane

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

ashadile.

Kwakuyimvuselelo yamadoda ashadile.
Wase ethi umfundisi: onke amadoda mawathumele iSMS ebhalwe ukuthi “I LOVE YOU SWEETHEART” kubantu bes’fazane abashade nabo …

Nazi ke izimpendulo ezabuya …

1. iiihhheee engabe umuntu ugezephi namuhla.
2. usumithise bani ke futhi??? ngeke ngikuxolele doti!
3. usuphinde waboleka imali kumashonisa futhi?
4. uzoke ung’chazele kahle ukuthi leSMS ubuthi uy’thumela kubani swayini.
5. kade ngathi yeka utshwala, buka manje seb’yak’hlanyisa, nxa!
6. uyaz’ncengela masimba. Ngeke us’nuke iskoon.
7. khohlwa, not this time! uzoyondla wedwa leyongane lwabishi …

5
Create Image


Leave a comment
5


Leave a comment