Biasano lan kulinakno pengucap lan penggawemu podo karo karepe atimu