ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਰਹੋ
ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਾ ਦਿਓ….🙏🏻ਜਜਬਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ,
ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰਿਆ ,
ਲਿਹਾਜ਼ ਯਾਰ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ,
ਕਰ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ….

ਕੀਤਾ ਮੈ ਮੈਸਜ ਤੈਨੂੰ
ਤੇ ਤੂੰ.. ignore ਕੀਤਾ।
Ignore ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨੇ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ.. ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਮਾਰਕੇ block ਸਾਨੂੰ
ਤੂੰ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਦੀ ਏ
ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਏ
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਹਾਰੇ ਲੰਘਦੀ ਏ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਏ
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਹਾਰੇ ਲੰਘਦੀ ਏ।

ਏਕ ਗੱਲ ਤਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿਮੱਤ ਹੈ ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ,
ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਤੋ ਥਾ ਥਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਨਹੀ ਜਾਣਾ
ਤੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕਦਾ ਭੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਟਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਹੋਣਾ


ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੀ❤ਤੋਂ ਓਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ❤ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ ਓਹਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਮੈਂ ਇਤਵਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ time ਟਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 😭….
✍️………


ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਖ਼ਾਦੀ,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ,
ਦੂਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ
ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ,


ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ ਨਹੀ .
ਪਰ ਅਸੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ..

ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ,,-

ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੳੁ ਮਤਲਬ ਲਈ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਲੋਕ ..!

ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ,,-

ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੳੁ ਮਤਲਬ ਲਈ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਲੋਕ ..!