Sort By: Default (Newest First) |Comments
Punjabi Religiuos Status

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ੍ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ 52 ਹੁਕਮ

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ੍ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ 52 ਹੁਕਮ
👍1.ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ
👍2.ਦਸਵੰਦ ਦੇਣਾ
👍3.ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ
👍4.ਅਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ
👍5.ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿਖਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ
👍6.ਗੁਰਸਿਖਾ ਪਾਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ
👍7.ਪੰਜ ਕਕਾਰਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਰਖਣੀ
👍8. ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ
👍9.ਧਿਆਨ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਰਨਾ
👍10.ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
👍11.ਸਭ ਕਾਰਜਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ
👍12.ਜੰਮਨ ,ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਆਦਿ ਸਮੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ , ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ
ਦਾ ਪਾਠ , ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਰੱਖ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ
👍13.ਜਦ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇ
👍14.ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਨਹੀ ਕਰਨਾ
👍15.ਪਰ -ਇਸਤਰੀ ਮਾ ਭੈਣ ਕਰ ਜਾਣਨੀ
👍16.ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ‌ਫਿਟਕਾਰਨਾ
👍17.ਜਗਤ -ਝੂਠ ਤਮਾਕੂ, ਬਿਖਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ
👍18.ਰਹਿਤਵਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ
👍19.ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ , ਓਹਨਾ ਦੇ
ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਲਸ ਨਹੀ ਕਰਨੀ
👍20. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ ਸੁਨਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ
👍21. ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ੲੀਰਖਾ ਨਹੀ ਕਰਨੀ
👍22. ਧਨ ਜੁਆਨੀ ਕੁਲ-ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ
👍23. ਮੱਤ ਉਚੀ ਤੇ ਸਚੀ ਰਖਣੀ
👍24. ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ
👍25. ਬੁੱਧ ਬਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ
👍26. ਕਸਮ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ
👍27.ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ
👍28.ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੜਣੀ
👍29.ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਤੇ ਭੈਦ ਆਦਿਕ ਉਪਾਉ
ਵਰਤਣੇ , ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ
👍30.ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਘੌੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ
👍31.ਦੂਸਰੇ ਮੱਤਾ ਦੀਆ ਪੁਸਤਕਾ , ਵਿਦਿਆ ਪੜਨੀ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ .ਗੁਰਬਾਣੀ , ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ
👍32.ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ
👍33.ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ
👍34.ਸੌਣ ਸਮੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ
👍35.ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਨਹੀ ਰਖਣੇ
👍36.ਸਿੰਘਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ,ਅੱਧਾ ਨਹੀ
👍37.ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀ ਸੇਵਨੀ
👍38.ਭਾਦਨੀ (ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ) ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ
ਨਹੀ ਦੇਵਣੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇਵਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ
👍39.ਸਭ ਕਾਰਜ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੀ
👍40.ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ਼ੰਮ ਨਹੀ ਵਿਗਾੜਨਾ
👍41.ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀ ਦੁਖਾੳਣਾ
👍42.ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ
👍43.ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ
👍44.ਅਤਿਥੀ , ਪਰਦੇਸੀ ,ਲੌੜਵੰਦ ,ਦੁਖੀ, ਅਪੰਗ ,ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਥਾਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ
👍45.ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ,ਧਨ ਬਿਖ ਕਰ ਜਾਣਨਾ
👍46.ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀ ਬਣਨਾ
👍47.ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਬਾਹੁਣੀ ,
ਕੇਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਅਦਬ ਕਰਨਾ
👍48.ਚੋਰੀ ,ਯਾਰੀ , ਠਗੀ , ਧੋਖਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ
👍49.ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ
👍50.ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀ ਦੇਣੀ
👍51.ਝੂਠ ਨਹੀ ਕਹਿਣਾ/ ਬੋਲਣਾ
👍52.ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਉਣਾ
🙏🙏👍👍👍👍👍👍👍👍

23


Leave a comment
23


Leave a comment
Punjabi Funny Status

Like comment share

ਪਹਿਲਾਂ –
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਬਸ ਰੋਟੀ , ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ
ਹੁਣ –
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਬਸ ਲਾਈਕ , ਕੰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ

19
19
  Rafique Rafique : 1234

  1 Comment
  Punjabi Funny Status

  Lutt

  ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ
  ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ
  ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ

  ਨਾਈ , ਮੋਚੀ , ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ
  ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇਗੀ

  61


  Leave a comment
  61


  Leave a comment
  Punjabi Funny Status

  Mobile

  ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ
  ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ,
  ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ :
  “ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
  ਤਾਂ ਕਰਦੋ”

  55


  Leave a comment
  55


  Leave a comment
  Punjabi Funny Status

  Punjab

  ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੱਬਦਾ ਕਿਥੇ ਆ
  ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ
  ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿਥੇ ਆ।

  42


  Leave a comment
  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ "ਕਲਮ" ਐੱਪ :

  42


  Leave a comment
  Hindi Funny Status

  Ras

  एक शख्स ने बाज़ार में गन्ने का रस पिया। गिलास वापस देते हुए उसने दुकानदार से पूछा-

  ” कितना रस बेच लेते हो सारे दिन में?”
  “लगभग सौ किलो”- दुकानदार ने बताया।
  “मैं आपको एक सलाह देता हूँ जिससे तुम डेढ़ सौ किलो रस बेच पाओगे”

  दुकानदार ने उत्सुकता से पूछा “भाई साहब कैसे?”

  उस शख्स ने कहा-“गिलास पूरा भर दिया करो”🤣🤣

  123
  123
   DHANVEER Dhanu : httetnsfeetdfntnsnhhepltdduhccsngnntntutugntplpltpnttgltepeputututepetltlppupjugltlflflpllpgpupupupupupuup HD gpujegeepuupee
    Ranjit Basumatary : Whatssap

    View All 2 Comments
    Hindi Funny Status

    Men will be men

    🤣कल रात की ही तो बात है।
    गुप्ता जी को जरा ज्यादा 🥃 लग गयी और अपने दोस्त के सामने इमोशनल हो के रोने लगे।

    दोस्त, क्या हुआ बे, चढ़ गई…?
    🙄
    गुप्ता जी: यार मेने अपनी बीबी को बड़े धोख़े दिये हैं। मैं बहुत खराब हूँ।

    दोस्त : तो मेरे सामने रोने से क्या फायदा, घर जाके भाभी से माफ़ी मांग ले ना।
    😉
    गुप्ता जी दोस्त की बात मान कर घर गये…

    गुप्ता जी: 😗 सुनो मैने तुम्हे धोखा दिया है पर आगे से ऐसा नही करूँगा।
    🙄
    भाभी जी: एक शर्त पर माफ़ करुँगी पहले उस कलमुँही का नाम बताओ।
    😉
    गुप्ता जी: नहीं नाम नहीं बता सकता।

    भाभी जी: जरूर वह पिछली गली की सविता होगी बड़ी चालू है….
    😉
    गुप्ता जी: नही वो नहीं है।

    भाभी जी: तो जरूर आगे मोड़ वाली रजनी होगी… उसके बड़े चर्चे है मोहल्ले में…
    😉
    गुप्ता जी: नहीं।

    भाभी जी: ओह तो वो आगे चौराहे वाली सलोनी ही होगी… अभी कल ही पता चला है कई लोगों का आना जाना है उसके यहाँ….
    😉
    गुप्ता जी: मैं नहीं बता सकता।

    भाभी जी: तो जाओ माफ़ी भी नहीं मिलेगी।
    🙄गुप्ता जी जब दूसरे दिन दोस्त के पास गए तो दोस्त पूछा: मिल गयी माफ़ी ?
    🙄
    गुप्ता जी: माफ़ी तो नहीं मिली पर
    *तीन नई जगह* पता चली है
    😁😁😁😁😁😁
    Men will be Men

    10


    Leave a comment
    10


    Leave a comment
    Punjabi Funny Status

    Brand

    ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੀਂਦੈ😂
    ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ
    ਜ਼ਿਆਦਾ ਈ ਜਾਗਰੂਕ (ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ🤣) ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਐ?
    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ
    ਦੇ ਵੀ ਬਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਨੀ’?
    🤣🤣🤣🤣🤣 ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ🤣🤣

    15


    Leave a comment
    15


    Leave a comment
    English Funny Status

    Howard

    When you’re from the farm, your perception is a little bit different.

    A farmer drove to a neighbour’s farmhouse and knocked at the door. A boy, about 9, opened the door. “Is your dad or mum home?” said the farmer.

    “No, they went to town.”

    “How about your brother, Howard? Is he here?”

    “No, he went with Mum and Dad.”

    The farmer stood there for a few minutes, shifting from one foot to the other, mumbling to himself, when the young boy says, “I know where all the tools are, if you want to borrow one, or I can give Dad a message.”

    “Well,” said the farmer uncomfortably. “No, I really want to talk to your Dad, about your brother Howard getting my daughter Suzy pregnant”.

    The boy thought for a moment, then says, “You’ll have to talk to my Dad about that. I know he charges $500 for the bulls and $150 for the pigs, but I have no idea how much he charges for Howard.” 👏🏻🤣😂🤠

    6


    Leave a comment
    ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ "ਕਲਮ" ਐੱਪ :

    6


    Leave a comment
    English Funny Status

    Russia vs ukraine

    A soldier ran up to a nun. Out of breath he asked, “Please, may I hide under your skirt, I’ll explain later.”

    The nun agreed. A moment later two military police ran up and asked, “Sister, have you seen a soldier?”

    The nun replied, “He went that way.”

    After the military police ran off, the soldier crawled out from under her skirt and said, “I can’t thank you enough Sister. You see, I don’t want to go to Ukraine.” The nun said, “I understand completely.” The soldier added, “I hope I’m not rude, but you have a great pair of legs!”

    The nun replied, “If you had looked a little higher, you would”ve seen a great pair of balls. I don’t want to go to Ukraine either.”

    4


    Leave a comment
    4


    Leave a comment
    Punjabi Dialogue Status

    Aap party

    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
    ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
    ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਈਆਂ ਨੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ
    ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਏਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
    ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ
    ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਉਣ 🙏🙏
    ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ

    6


    Leave a comment
    6


    Leave a comment
    Punjabi Funny Status

    Vote 2022

    ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫੱਤਵਾ
    ************************
    ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ
    ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ
    ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਹਿਲਾਤੇ
    ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਹਰਾਤੇ
    ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਾਇਆ
    ਵੱਢਿਆ ਕੱਟਾ ਕੰਮ ਨੀ ਆਇਆ
    ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਰ ਗਏ
    ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਗਏ
    ਚੰਨੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਟ ਹਰਾਈ
    ਚੋਈ ਬੱਕਰੀ ਕੰਮ ਨੀ ਆਈ
    ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਨੀ ਚੱਲਿਆ
    ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ ਨੀ ਚੱਲਿਆ
    5911 ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਹਿ ਗਿਆ
    ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ
    ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਰੋਕਤੀ
    ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਤੀ
    ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੀ ਮਿਲਿਆ
    ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਨੀ ਖਿਲਿਆ
    ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ
    ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ
    ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੜ ਗਏ
    ਖਰੇ ਆ ਗਏ ਖੋਟੇ ਤੁਰ ਗਏ
    ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ
    ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ
    ਡਾਣਸੀਵਾਲੀਆ ਤਖਤ ਹਿਲਾਤਾ
    ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ
    😊😀😂
    ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ

    23


    Leave a comment
    23


    Leave a comment
    Hindi Funny Status

    Party

    *सोनिया* – राहुल बेटा ,
    अब आपने पार्टी के बारे में कुछ सोचा?

    *राहुल* – मम्मी अभी अभी तो कांग्रेस हारी है ,
    इतनी जल्दी पार्टी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।

    29


    Leave a comment
    29


    Leave a comment
    Punjabi Funny Status

    Bakriya

    ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
    ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾ ਤਾ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ
    300 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ

    😂😂😂😂

    25


    Leave a comment
    25


    Leave a comment
    Punjabi Funny Status

    Cm channi

    ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ
    ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਆ
    ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ
    ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ – ਚੰਨੀ

    22


    Leave a comment
    22


    Leave a comment
    Punjabi Funny Status

    Bujho kaun

    ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹਾਰਿਆ ,
    ਫਿਰ ਹਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ
    ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਾਰਿਆ
    ਨਾਲੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ
    ਬੁੱਝੋ ਕੌਣ ??

    62


    Leave a comment
    62


    Leave a comment