Sort By: Default (Newest First) |Comments
Xhosa Jokes

ngubani?

Ndim ndodwa na oSaver inumber as Aaaa
then ndiyoyijonga kuwhatsapp uba ngubani?


Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

ngo 3am

uJesu fika ekuseni 🗣️ kutsha mna ndivulelwa ngumama ngo 3am


Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

Ndithenge indlu

“Masiphumeni phandle siyiphumze ngk” Kutsho mna Ndithenge indlu 😂

3
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

Ayeye bafikile ayeye”

Your boyfriend shouts “Ayeye bafikile ayeye” every time he sees soldiers,
he is 25 years old, you love him and wanna have a baby with him.

2
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

kangaka

Utitshala ubhala ngenxele ebhodini😂abantwana bathi hazuba wayepase kuphi ebhala kakubi kangaka🤣🤣🤣

2
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

case

Ubaba ufuna ukyeka utshwala, ukhipha i case lamabodlela a empty uyawaphula..elokqala pooo ya wanglahlisa ngomsebenzi..elisbili. Pooo ya wangxoshela umfazi ..makaqhubeka awaphula ubona elinebeer eqwele ulbekela emuva uthi hlala LA wena awyenzanga nix

1
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

knorox😂

Ndikuphathele i Chocolate ye nkomo bby esho ephethe i knorox😂

3
Create Image


Leave a comment