Sort By: Default (Newest First) |Comments
Xhosa Jokes

iHeadboard…

Ipipi ulifake🍆 ku sim2 nge mistake ubone iSpringbok siwisa iHeadboard…
Leave a comment
Xhosa Jokes

babuye

Kukhona ilanga ngapho ngapha alikho imibuzo yamadoda asemsinga !babuye bephume ebhoshi besixhawule

1


Leave a comment
Xhosa Jokes

download

Lomjita uthenge I phone ye 8K .uphinda ufuna inkawza kum ndithe makayi download😏😏😏

1


Leave a comment
Xhosa Jokes

nangesiXhosa

I-English sisixhosa emzantsi
Orange uyohlala iyiyo nangesiXhosa

1


Leave a comment
Xhosa Jokes

NGO

Abafazi bayi poisen nge NGO Eva 🙄
Imagine walking distance to the office Tomorrow morning and I will be a good n you have any questions or concerns please visit the following ad listing has been long time ago

1


Leave a comment
Xhosa Jokes

Young

O kwe katarA 🎻 ella kgane ke slender se ngwaya kgara

1


Leave a comment
Xhosa Jokes

Ndikhokhele Bawo

I wonder Le Mali Efunwa Ama Xhosa Ku Nkulunkulu Eyani😦

“Ndikhokhele Bawo”✋😩

2


Leave a comment