Sort By: Default (Newest First) |Comments
Xhosa Jokes

best teacher in class

Teacher:iphi i-home work yakho:Kid ndiyilahle ngexesha ndilwa nalamntana othe “you are not the best teacher in class”

1
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

umkhulu

Zimbabwe’s akuyena ugogo oyindoda umkhulu

4
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

ButywaLa ,

Akhange Ndithethe Lonto Mna ButywaLa ,
Bendingasoze Ndithethe Lonto Ndi Sober

1
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

imali ye rent

When you think he’s finished umuzwe esithi
“thwala izandla entloko ubengathi udle imali ye rent” 😅😅😂

2
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

Awazinto

Ungekavunywa Ngumntu Kanti Usaxabene Nomntu
Wakhe Nje For A Minute , Awazinto

1
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

Gunpoint

Only A Xhosa Tsotsi Will Hold You At Gunpoint And Ask You

” Exe !! Wakhe Wafa ??”

As If You Gonna Say Ewe Ndakhe Ndafa A Few Times

1
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

Gunpoint

Only A Xhosa Tsotsi Will Hold You At Gunpoint And Ask You

” Exe !! Wakhe Wafa ??”

As If You Gonna Say Ewe Ndakhe Ndafa A Few Times

2
Create Image


Leave a comment