Xhosa Jokes

shame. 💖

Attention ladies, “You can have a kid and still be clean”. 😂 😂 😂
.
Umntwana akafihli izinto zekuhlamba shame. 💖

Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

umntu.

Ungathini uthi ungena eB&B uhamba nomntu ombayo udibane nowakwakho ephuma apha nomnye umntu.

Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

sweet heart

Baby cries at 2am
WHITES: shh shh shh don’t cry sweet heart
BLACKS:khona lento ayibonayo lomntana kulendlu

Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

wooo uyaphi’

Imagine dating a traffic cop. When you trying to sneak out at night to party with your friends you find him hiding behind the tree and say ‘wooo uyaphi’

Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

Relationship is in ICU

When The Relationship is in ICU 😂😂👇

Her : Baby , Ndiyeza Apho Ndiyagodola 😥
Him : No , Ungezi Coz Nalapha Kuyabanda Vele

Create Image


Leave a comment