केटि लाई bike र traffic police लाई हेल्मेट नलाको केटा देख्नु हुदैन
केटिले हिरो देख्छ केटा लाइ र पुलिस यति खुसि हुन्छ कि छोरिको बिह नगरि राम्रो ज्वाइँ मिले जस्तो