Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

I miss you

Sengithole u “I miss you MaNdlovu wami, ube nobusuku obuhle.”

Sengibuze ugogo kawu-5 ukuthi kanti kukwabani la ekhaya.

2
Create Image


Leave a comment
2


Leave a comment
Zulu Jokes

niza niy’million?”

Usathi udlula ngasemathuneni ebusuku ⚰️ uzwe: “Psst! Iqiniso yini ukuthi next week niza niy’million?”

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

izindlu zamaNdebele.

Indoda ifuna impatho, isimilo, intobeko, ingqondo nenhlonipho. 😚 Hhayi lokhu nipenda ubuso ngathi izindlu zamaNdebele.

12
Create Image


Leave a comment
12


Leave a comment
Zulu Jokes

volume please.

Twitter ifuna wazi i-English.
Instagram ifuna ube nezimpahla ezinhle ne-status.
So, kungcono sizihlalele lapha kuFacebook si-type abo Amen, nabo well said, silokhu sithi volume please.

15
Create Image


Leave a comment
15


Leave a comment
Zulu Jokes

ekhanda.

“Ngcono uvele ungithathe Nkosi!” 😭 😭

Kusho mina u-poloneck ungasaphumi ekhanda.

20
Create Image


Leave a comment
20


Leave a comment
Zulu Jokes

sikhathele yiwo,

Kaze abakwaFacebook bawususa nini u-like button? Ses’yabonga, sikhathele yiwo,

11
Create Image


Leave a comment
11


Leave a comment
Zulu Jokes

sikhuphuke

Bantu baseGoli, nizoyigqiba leyo migodi noma sikhuphuke siyi-KZN? 🤔

3
Create Image


Leave a comment
3


Leave a comment
Zulu Jokes

ungishiyelani? 😭

“Baby, angisezi ukuzokulanda.” Lapho senginike nomalume ukudla 🍲 kwami. 😩

Jesu ungishiyelani? 😭 😭 💔

6
Create Image


Leave a comment
6


Leave a comment
Zulu Jokes

i ngempela. 😐

Uma engakufoneli ngisho edakiwe, nami angazi mtase, angazi ngempela. 😐

6
Create Image


Leave a comment
6


Leave a comment
Zulu Jokes

sbindi uyaphilisa.

Brave you kill, brave you…

Ngiyadlala. Sbindi uyabulala, sbindi uyaphilisa.

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

ungubani? 🤔

Majita, njengoba kuthiwa siyizinja, mina nginguBobby, wena ungubani? 🤔

5
Create Image


Leave a comment
5


Leave a comment
Zulu Jokes

usuyi-straight.

Uma ungasathengelwa izinto ezi-grand uma uvakashile kwa-boyfriend kodwa unikwa ukudla kwasekhaya, congratulations! Wena, usuyi-straight.

5
Create Image


Leave a comment
5


Leave a comment
Zulu Jokes

“Hellooooo!”

Athi uDJ Tira: “Hello ladies!” Indoda yakho imemeze kuqala ithi: “Hellooooo!”

Qomani bodadewethu

8
Create Image


Leave a comment
8


Leave a comment
Zulu Jokes

uyithole

Ngidayisa izinkukhu njalo, uyikhomba emini uyithole ebusuku.

5
Create Image


Leave a comment
5


Leave a comment
Zulu Jokes

a bodwa.

Indlela nje leli qembu elinobuqophololo ngakhona, kwale migodi angeke siyithole, bazonikana bodwa.

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

nobani? 🤔

Uma nizwa ngamahemuhemu, bathi ngijola nobani? 🤔

10
Create Image


Leave a comment
10


Leave a comment