Sub Categories

Usathi udlula ngasemathuneni ebusuku ⚰️ uzwe: “Psst! Iqiniso yini ukuthi next week niza niy’million?”Indoda ifuna impatho, isimilo, intobeko, ingqondo nenhlonipho. 😚 Hhayi lokhu nipenda ubuso ngathi izindlu zamaNdebele.

Twitter ifuna wazi i-English.
Instagram ifuna ube nezimpahla ezinhle ne-status.
So, kungcono sizihlalele lapha kuFacebook si-type abo Amen, nabo well said, silokhu sithi volume please.

“Ngcono uvele ungithathe Nkosi!” 😭 😭

Kusho mina u-poloneck ungasaphumi ekhanda.


Kaze abakwaFacebook bawususa nini u-like button? Ses’yabonga, sikhathele yiwo,

Bantu baseGoli, nizoyigqiba leyo migodi noma sikhuphuke siyi-KZN? 🤔


“Baby, angisezi ukuzokulanda.” Lapho senginike nomalume ukudla 🍲 kwami. 😩

Jesu ungishiyelani? 😭 😭 💔


Sengithole u “I miss you MaNdlovu wami, ube nobusuku obuhle.”

Sengibuze ugogo kawu-5 ukuthi kanti kukwabani la ekhaya.

Brave you kill, brave you…

Ngiyadlala. Sbindi uyabulala, sbindi uyaphilisa.


Majita, njengoba kuthiwa siyizinja, mina nginguBobby, wena ungubani? 🤔


Uma ungasathengelwa izinto ezi-grand uma uvakashile kwa-boyfriend kodwa unikwa ukudla kwasekhaya, congratulations! Wena, usuyi-straight.

Athi uDJ Tira: “Hello ladies!” Indoda yakho imemeze kuqala ithi: “Hellooooo!”

Qomani bodadewethu


Indlela nje leli qembu elinobuqophololo ngakhona, kwale migodi angeke siyithole, bazonikana bodwa.

Uma nizwa ngamahemuhemu, bathi ngijola nobani? 🤔