Sort By: Default (Newest First) |Comments
Sotho Jokes

o Dirang.

Ge Reka Bona Ore Emela Ka Moka Re Reka Pele Makuleng,Setxe Re Tseba Gore O Tlile Go Dirang.

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Nou O

Baby Daddy Ke Baby Daddy O Kano Mo Founela Le Ka 1am Wa Mmotxa Gore Ngwana Ne a Lla Mara Nou O Homotxe..

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Ga Koloi

Mosadi Wamo Thusa Ka Women On Top Chief,O Skano Patlama Nkare Oka Fase Ga Koloi

2
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Ke Lena

Ba Bangwe Ba Lena Le Single Mara Tlof Tlof Le Khumana Ka Mehla Baloi Ke Lena

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

pain

You don’t know wat Pain is
Until mamago she pass ko Somalian shop a di jele ka di heel 👠 nyaope boys ya re bona dilo sfovon 🤦‍♂️


Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

5 years

Kolo ye yeo Tsiyago Friday ye nngwe le yengwe o bona okare otla Phila 5 years

1
Create Image


Leave a comment
Sotho Jokes

Merwalo

Laddies Batswadi Ba Lena Bare Tshephisa Lena Gere Ba Thusha Ka Merwalo

2
Create Image


Leave a comment