Sort By: Default (Newest First) |Comments
Punjabi Sad Status

ਪਿਆਰ

ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ eda ਦਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਿਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕਿਰ ਜ਼ਾਦਾਂ,

3


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Sad

ਕੋਈ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਪਾ ਕੇ,
ਹਾਏ ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਛੱਡ ਗਈ ਏ,

9


Leave a comment
Punjabi Sad Status

ਯਾਦ

ਹੱਸਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਰੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਆ,

16


Leave a comment
Punjabi Sad Status

ਦਿਲ

ਤੂੰ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ,
ਤੂੰ ਦਿਲ ਬਦਲਿਆਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ,

15


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Sad

ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਏ,

7


Leave a comment
Punjabi Sad Status

ਪਿੰਡ

ਘੇਰੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰੇ ਯਾਦ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ਰੇ,
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਨੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ,

8


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Sad

7 Feb 2018 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ,
ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਸੀ,
ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,
ਬਸ ਇੰਨੇਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਕਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ,
ਦਿਲ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ,
12 Feb 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ
ਜਦ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ,
ਪਰ ਉ ਤਾਂ ਬਦਲੇ-ਬਦਲੇ ਜਨਾਬ ਸੀ,
ਫੇਰ ਉ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ,
ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਸੀ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਖ਼ਾਦਾ ਸੀ,
13 Apr 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ,
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉ ਬਾਤ ਸੀ,
ਬਸ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਪਰ ‘Pinder’ ਤੂੰ ਤਾਂ
‘DHALIWAL’ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਏ,

8


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Ishq

ਏ ਖੁਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ,
ਕਿਸੇ ਲਈ ਏ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰਾ ਏ,

16


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Ishq

ਤੂੰ ਖ਼ਾਬ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਖ਼ਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾਂ,
ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਲਾਜੂਗਾਂ,

15


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Sad

ਚਾਹਤ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ,

10


Leave a comment
Punjabi Sad Status

afsos

ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ।।
ਪਰ ਅਵਸੋਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ।।
ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਂ ਆ ਸੱਕੀ।।
Preet //

6


Leave a comment
Punjabi Sad Status

DHALIWAL

ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਤਾਹੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੀ ਕਰਦਾ,
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ
ਪਿਆਰ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦਾ ਆ,

17


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Attitude

ਬਾਡਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ
ਮੈਂ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂਉ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ,
ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆਂ ਆ,
ਉਡੀਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ‘ਚ ਬੂਹੇ ਨਾ ਮੰਜੀ ਡਾਈ,
ਮੇਰੀ ਵੇਖ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਂਏ ਵੈਣ ਨਾ ਪਾਈ
ਸੀਵਾਇਆਂ ਤੱਕ ਕੁਵਾਰੇ ਪੁੱਤ ਲਈ Ghodiyan ਗਾਈ।

9


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Army

ਬੜੀ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਏ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਨ,
ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਆਈ ਕੈਦ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਜਾਨ,
ਪਾਣੀ ਵਾਰਨੇ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ
ਕੋਖੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ
ਕਾਸ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ
ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੱਜ ਵੀ ਨਫ਼ਾ ਬਣ ਕੇ,
ਨੀ ਮੈਂ ਕੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ,

8


Leave a comment
Punjabi Sad Status

Sad

ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਏ,
ਹਾਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਬਾਕੀ ਏ,
ਕੋਈ ਮੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਈ ਰੱਬਾ,
ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰੱਬਾ,
ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਬਾਕੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਕਰਲਾ ਰਾਖੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ,
ਕੋਈ ਰੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹਾਂ ‘ਚ,
ਕੋਈ ਗਿਣਦਾ ਈ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ,
ਕੋਈ ਵਾਂਗ ਮੌਤ ਦੇ ਬੈਠਾ ਈ,
ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ ਰਾਹਾਂ ‘ਚ,
ਹੁਣ ਖਫ਼ਾ-ਖਫ਼ਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਏ,
ਹੁਣ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਂਦਾ,
ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸੌਖਾ ਏ,
ਹੁਣ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਆ,
‘ਧਾਲੀਵਾਲ’ ਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਏ,
ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੂਣ ਕੀ ਬਾਕੀ ਏ,

5


Leave a comment
Punjabi Sad Status

rondi akh

ਬਰਾੜ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ___?
ਜਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਖਮ ਵੀ ਤਕ ਸਜਨਾ___?
ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਸੱਜਣ ਬਣਾਲੀ____?
ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਕੋਈ ਮਧੀਰ ਦੇ ਬਰਾੜ ਵਰਗਾ ✍ Harman Brar

12