Sort By: Default (Newest First) |Comments
Punjabi Sad Status

pyar

ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ
ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ
ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲੋਂ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ

47
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

kami

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ,
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

37
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

dga

ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀ ਮੰਗਿਆ
ਆਪਣਿਆ ਲਈ ਮੰਗ ਬੈਠਾ
ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ
ਹੁਣ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾ ਦੇ
ਜੇ ਆਪਣਿਆ ਨੇ ਦਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤੂੰ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

43
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

bhen

ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਸਮਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆ ਭੈਣਾ ਸੀ
ਅੱਜ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ

32
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

slaah

ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾ ਮੇਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆ ਸੀ
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ

25
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

ਮੇਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ

ਮੈ ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ
ਿਕਸੇ ਲਈ ਤਿਆਗ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁਹੰਚ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈ ਲੋਕਾ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਪਆਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀ ਇੰਨੀ ਉਚੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

18
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

amarjit Urapariaaa

ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀ ਦਵਾਓਣੀ।

ਇਹ ਆਪਣੀ ਏ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ!

ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿੰਲੀਗ ਸਮਝ ਕੇ।

ਇਕ ਦਿਨ ਖੁੱਦ ਤੋੜੇਂਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਜ।
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ।

ਪਰ ਅਸੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ।

ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਈ ਡੀਸਾਈਡ ਖੁੱਦ ਲਈ।

ਅਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਓਣਾਂ ਏ।

11
Create Image


Leave a comment