ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਸੁਰਤ ਹੈ ਕੈਦ ਮੇਰੀ
ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਚ ਬੰਦ ਏ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ😍..!!
ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਗਿਆ
ਤੇਰੀ ਮੋਹਬੱਤ ਦੀ ਕੈਦ ਚ ਦਿਲ ਮੇਰਾ❤️..!!ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਹਾਨ,
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ,
ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੋਹੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ,
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਜੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ,
ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਬਰਾ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮਾਨ..
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, 2013

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਬੱਸ ਇਹਨੀ ਕੁ ਉਮਰ
ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ❣️।।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋਡੀ ਕੀਮਤ ਕੌਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੀ ਹੋਣੀ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ
ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਥੋਡੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ…


ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਪ ਇਕੱਲਾ,
ਲੜਦਾ ਨਾਲ ਹਨ੍ਹੇਰੇ।
ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਿਰਾਜੀ
ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਚ ਬਨੇਰੇ।
ਮਨ-ਮਸਤਕ ਪਰਵਾਜ਼ ਉਚੇਰੀ
ਜੀਰਾਣਾਂ ਥੀਂ ਉੱਡੇ,
ਕਾਲ਼ੀ ਰਾਤ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭਾਰੀ
ਲੱਭਦੀ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ।”

ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਂਤਾ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਂਤਾ ਨੇ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਖਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਰਾ ਚਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲੀਆ ਮੇਰੇਆ ਹੰਝੂਆ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠਾਸਾ ਨੇ .


ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵੀਂ ਤੈਨੂੰ
ਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ,
ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ
ਨਾਲੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ,
ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ
ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ,
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ,
ਚਿੱਕੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ
ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ,
ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਤਿਲਕਦੇ
ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ,
ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ
ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ,
ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ
ਗਲੀਆਂ ਚ ਭਜਾਵਾਂਗੇ,
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵੀਂ ਤੈਨੂੰ
ਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਅੰਗਰੇਜ ਉੱਪਲੀ
62395
62036


ਕੁੱਝ ਗਲਤੀਆਂ ਰੂਹ ਤੋ ਹੋਇਆਂ ਸੀ,,,,
ਤਾਹੀਓਂ ਸੱਜਾ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋ ਪਾਰ ਹੋਈ,,,,
ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਸੀ,,,,
ਤਾਹੀਓਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ,,,,
ਉਹਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ,,,,,
ਚੱਲੀ,,,
ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਜਿੰਦ ਲਾਚਾਰ ਹੋਈ,,,,
ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਨੇ,,,,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਮਤਲਬ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਈ,,,,
ਹੁਣ ਸੱਜਾ ਹੰਢਾਈ ਏ ਸਾਹਾ ਤਾਈਂ,,,,
ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਈ,,,,
ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹੇ ਬੈਹ ਬੈਹ ਰੋਂਦੇ ਆ,,,,
ਕਿਉ ਵਫਾ ਸਾਡੀ ਬੱਦਕਾਰ ਹੋਈ,,,,
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ,,,,,
ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਤ ਸਮਝਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੋਈ,,,,
ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੋਕੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤੋ,,,,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ,,,,
ਹੋਈ,,,,
ਉਹ ਜੱਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿੱਤਾ ਦਾ,,,,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤੋਹਮਤਾ ਨਾਲ ਦਾਗਦਾਰ,,,,
ਹੋਈ,,,,
ਮੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ,,,
ਜਿਸ ਮੂੰਹੋਂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ,,,,
ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ,,,,
ਜਿਸ ਚਿਹਰੇ ਤੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ,,,,
ਜਿਸ ਚੇਹਰੇ ਤੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ,,,,

ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ “ਜੰਨਤ” ਜਿਸ ਦੇ,
ਸਿਰ ਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ “ਨੂਰ” ਖੁਦਾ ਦਾ ,
ਮੁੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਵਾਂ ।
ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ “ਮਮਤਾ” ਵੱਸਦੀ ,
ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਜਾਵਾਂ ।
ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ “ਦੁਨੀਆਂ” ਦੇਖੀ ,
ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ “ਮਾਵਾਂ” ।

ਦਿੱਲੀਏ
ਜਿੱਤ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਤ ਚਲੇ
ਫ਼ਿਰ ਜਿੱਤ ਚਲੇ ਆ,,,,
ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ,
ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਿੰਡ,
ਤੇਰੀ ਕੱਢ ਜਿੰਦ ,
ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰ ਜਿੱਤ ਚਲੇ ਆ,,,
ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੀ ਬਾਰਡਰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਡਰ
ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਕੇ ਗਾਰਡਰ
ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਚਲੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰ ਜਿੱਤ ਚਲੇ ਆ,,,,,
ਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ
ਪੋਹ, ਪਤੱਝੜ, ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬਾੜਾ
ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਬੇ
ਤੈਨੂੰ ਕੰਬਾਂ ਚਲੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰ______,
ਗਵਾਈਆ ਜਾਨਾਂ
ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਏ
ਦਿਲ ਦੇਵੇ ਦੁਹਾਈਆਂ
ਓਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ
ਭਾਣੇ ਜ਼ਰ ਚਲੇ ਅਾ
ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰ______,
ਕਾਇਨਾਤ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ,
ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਇਉਂ ਚੱਲਾਂ
ਮਿੱਟੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਖਾ ਚਲੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰ_____,
ਦਿੱਲੀਏ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ,ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਚਲੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰ______,
ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ
ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਯਾਦ
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ
ਕਿਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ
ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਚਾ ਚਲੇ ਆ
ਦਿੱਲੀਏ
ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਚਲੇ ਆ


ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲੀਏ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਈਏ…
ਏਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਪਸੀ ਜਗ ਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਜਗਾਈਏ …
ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕੋਈ
ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ…
ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਓਂ ਤੀਰ ਚੁੱਭਦੇ ਦਿਲ ਤੇ
ਕਲੇਜੇ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ…
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ
ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਭਾਸ…
ਬੀਤੇ ਪਲ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਣ
ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਰ ਲਉ ਅਰਦਾਸ…
ਜੀੰਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮਾਣ ਲਓ
ਰੱਜ ਕੇ ਏਨਾ ਦਾ ਸਾਥ…
ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਏਹ ਲੱਭਣਗੇ
ਜਦੋਂ ਕਰ ਗਏ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ…
…ਗੁਰਮੀਤ ਸਚਦੇਵਾ…


ਦੇਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ
ਗੱਲ ਐਨੀ ਕੁ ਨਾ ਜਾਣੀ
ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤੇ
ਥੋਡੀ ਯਮਨਾ’ਚ ਪਾਣੀ
ਅਜੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਮਹਿਕਾਂ
ਨਹੀਂਓ ਸੁੱਕਿਆ ਗੁਲਾਬ
ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਮੂਹਰੇ
ਦੱਸ ਝੁਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ।

ਜੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਆਵਾਂਗੇ
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਦਿਲਾਂ’ਚ
ਹੈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀ ਤਾਂਘ
ਅਸੀਂ ਤੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ
ਹੱਥੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਰਬਾਬ
ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਮੂਹਰੇ
ਦੱਸ ਝੁਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ।

ਤੇਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਲ
ਸੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ
ਪਈ ਬੁੰਗੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਆਈੰ
ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ
ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਨਹੀਓ ਉੱਕਿਆ ਖੁਆਬ
ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਮੂਹਰੇ
ਦੱਸ ਝੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ।

ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੀ
ਚੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ’ਚੋਂ ਜੋਸ਼
ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਵਸੇ
ਇਹੇ ਵਕਤੀ ਨੀ ਰੋਸ
ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ
ਨਹੀਓ ਮੁੱਕਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਮੂਹਰੇ
ਦੱਸ ਝੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ।

– ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ
੦੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੦

(ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ’ਚ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋੰ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀੰ ਕਿਵੇੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੀ…

ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਤੇਰੇ ਤਾਂ,
ਕੋਲੋ ਸੀ ਲੰਘੀ…

ਦਿਨ ਜੇਹੜਾ ਲੰਘਿਆ
ਉਹ ਤੇ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਲੰਘਿਆ…

ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਤਾਂ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਵਾਬ ਚ ਲੰਘੀ…

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ


ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੌਰ ਕਰਿਉ 👍👍👍
ਗਾਲ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦੀ
ਪਿੰਡ ਚ ਮੰਡੀਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੀ ਸੱਦੀ ਦੀ
ਮੰਗਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਉਂ ਗੇੜੀ ਲਾਈ ਦੀ
ਟੌਹਰ ਨੀ ਜਿਊਲਰੀ ਜਾਅਲੀ ਦੀ ਪਾਈ ਦੀ
ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀ ਫਾਇਰ ਕੱਢੀ ਦੇ
ਤੀਵੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਪੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ
ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਨਾ ਟੋਕੀਏ
ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੋਕੀਏ
Hospital ਚ ਹਾਰਨ ਨਾ ਮਾਰੀਏ
ਕਰ ਕੇ ਪੜਾਈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾੜੀਏ
ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਦੇ ਨੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਰ ਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਦੋਸਤੀ ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ
ਘਰੋਂ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਈਦਾ ਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨੀ ਤਿੜੀਦਾ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਫਿਰੀ ਦਾ
ਆਕੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ
ਜਾਣਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀਦੀ

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਬਸ ਮੇਰੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਤੂੰ ਦੇਵੀਂ

ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾ ਕੱਲਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੱਲਿਆ ਨੂੰ
ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾ ਦੇ ਚੜਦੇ ਤੋ ਦਿਨ ਢੱਲਿਆ ਤੋ
ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾ ਦੱਲਿਆ ਨੂੰ ਝੁੰਡਾ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲਿਆ ਨੂੰ
ਬਾਪੂ ਮਾਤਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਖੜਾ ਏ ਬਾਡਰ ਤੇ
ਪੀਣਾ ਦੀਆ ਤੋਪਾ ਆਸੂ ਗੈਸ ਚੜਾਇਆ ਗੱਡੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਆਡਰ ਤੇ
ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਓ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਲਿਆ ਨੂੰ
ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾ ਦੱਲਿਆ ਨੂੰ ਝੁੰਡਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲਿਆ ਨੂੰ
ਮੁੱਦੇ ਤੋ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀਰੋਪੰਤੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਓੁਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਹਬ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਤੋ
ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾ ਦੱਲਿਆ ਨੂੰ ਝੁੰਡਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਲਿਆ ਨੂੰ
ਦਿਸਦਾ ਨਹੀ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਬੈਠੇ
ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਖਾਓ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਣਾ ਕਿਰਸਾਨਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਲਿਆ ਨਕਲੀ ਖੱਲਾ ਤੋ
ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾ ਦੱਲਿਆ ਨੂੰ ਝੁੰਡਾ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲਿਆ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਰੱਬਾ ਆਪੀ ਸਾਭੀ
ਤੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪੀ ਜਾਚੀ
ਜੋ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਕਰਾਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲਿਆ ਪੱਲਿਆ ਤੋ
ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾ ਦੱਲਿਆ ਨੂੰ ….. … ….. ..
ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ
ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ