Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Ngomane

Li Decline li card e Cash build
Babe wakho Seka bhale kutsi
Jerome Ngomane

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

5
Create Image


Leave a comment
5
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

single

Sisi uya prevent kodwa kwamanje u single
Udliwa yini ngune mbeza ? πŸ˜ƒ

2
Create Image


Leave a comment
2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngatsi lab

Awutsi ngibute nje vele
LA bosesi I yabalimata le condom oh kudlalwa ngatsi lab😠

1
Create Image


Leave a comment
1
Create Image


Leave a comment
English Funny Status

Relationship song

I once sing this song

I miss you

She .. Said I miss you too !!!😒😩

A long distance Relationship song

1
Create Image


Leave a comment
1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

titomboyela

Ngiva batsi Mandela
Socale lenye I drama ezulwini
Soboshiwe phela futsi mm titomboyela nyalo πŸ˜ƒ

4
Create Image


Leave a comment
4
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngumphakatsi

Sekuba nalokwe bafana
Kwekushaya I one nje leyi 1 vho
Kulale ngatsi kushashwe ngumphakatsi πŸ˜ˆπŸ˜ πŸ˜€πŸ˜πŸ˜‚πŸ˜‚


Create Image


Leave a comment

Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

Facebook

Uve BBY mama atsi
Mtwana uyakhala utsi ngifake I pic profile yethu Ku Facebook

1
Create Image


Leave a comment
1
Create Image


Leave a comment