Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Ngomane

Li Decline li card e Cash build
Babe wakho Seka bhale kutsi
Jerome Ngomane

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

9
Create Image


Leave a comment
9


Leave a comment
Zulu Jokes

single

Sisi uya prevent kodwa kwamanje u single
Udliwa yini ngune mbeza ? ๐Ÿ˜ƒ

8
Create Image


Leave a comment
8


Leave a comment
Zulu Jokes

titomboyela

Ngiva batsi Mandela
Socale lenye I drama ezulwini
Soboshiwe phela futsi mm titomboyela nyalo ๐Ÿ˜ƒ

6
Create Image


Leave a comment
6


Leave a comment
Zulu Jokes

ngatsi lab

Awutsi ngibute nje vele
LA bosesi I yabalimata le condom oh kudlalwa ngatsi lab๐Ÿ˜ 

2
Create Image


Leave a comment
2


Leave a comment
English Funny Status

Relationship song

I once sing this song

I miss you

She .. Said I miss you too !!!๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ฉ

A long distance Relationship song

2
Create Image


Leave a comment
2


Leave a comment
Zulu Jokes

ngumphakatsi

Sekuba nalokwe bafana
Kwekushaya I one nje leyi 1 vho
Kulale ngatsi kushashwe ngumphakatsi ๐Ÿ˜ˆ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

2
Create Image


Leave a comment
2


Leave a comment
Zulu Jokes

Facebook

Uve BBY mama atsi
Mtwana uyakhala utsi ngifake I pic profile yethu Ku Facebook

5
Create Image


Leave a comment
5


Leave a comment