Sort By: Default (Newest First) |Comments
Hausa Jokes

aduniyar nan

gaskiya kin hadu sosai bantaba ganin diya mai kyau irinki ba aduniyar nan

1
Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

botxe

Hape geo sa nyako jola ore botxe


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

Ya Fraga N

Bae Romela R600 Ya Fraga
Ngwana Wa Gago O Rata Mollo Kudu.
Aowa Jwale Gona Ra Jewa Soh


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

Pedi guy

When you wear a lingerie for a Pedi guy then he be like:

Aoow magatsaka wa swanelwa wena wa kae boshego so??

1
Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

gap year

Bundle of joy arr ga a fetsa grade R o tsaya gap year😂


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

Abugamin

Sanni sanni ina ciwone, da kana Ciwo da Baja haunted gado ba. In hau gado ni sarkine, d kai sarkine da ba’a bugs maka tambariba. Abugamin tambariba ni amakene


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

WANKA BA..

YAU DUK ABINDA ZA’ACE SAI DAI ACE….😒😒😒
AMMA YAU DAI BAZANYI WANKA BA..
NACE BAZANYI BA FAH😎


Create Image


Leave a comment