Sort By: Default (Newest First) |Comments
Hausa Jokes

ya shota

makhi Waka o tlabile shata a re dikgogo tsa gage di ya shota 😲😲😲

#lockdawn kunzima

1
Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

ya shota

makhi Waka o tlabile shata a re dikgogo tsa gage di ya shota 😲😲😲

#lockdawn kunzima


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

Ganiwa

Nagana Go Fisa So,O Imelwa Ke Mpa Ya Go Ganiwa


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

tabbas

Kajuri zamada makiyinka kotawanne hali saboda rayuwa batada tabbas

3
Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

matako ai

My ex bae just posted her new buy at bae ba mutima so me I was ba pa matako ai


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

aduniyar nan

gaskiya kin hadu sosai bantaba ganin diya mai kyau irinki ba aduniyar nan

3
Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

botxe

Hape geo sa nyako jola ore botxe

1
Create Image


Leave a comment