Sort By: Default (Newest First) |Comments
Hausa Jokes

ya shota

makhi Waka o tlabile shata a re dikgogo tsa gage di ya shota 😲😲😲

#lockdawn kunzima

1


Leave a comment
Hausa Jokes

ya shota

makhi Waka o tlabile shata a re dikgogo tsa gage di ya shota 😲😲😲

#lockdawn kunzima
Leave a comment
Hausa Jokes

Ganiwa

Nagana Go Fisa So,O Imelwa Ke Mpa Ya Go Ganiwa
Leave a comment
Hausa Jokes

tabbas

Kajuri zamada makiyinka kotawanne hali saboda rayuwa batada tabbas

4


Leave a comment
Hausa Jokes

matako ai

My ex bae just posted her new buy at bae ba mutima so me I was ba pa matako ai
Leave a comment
Hausa Jokes

aduniyar nan

gaskiya kin hadu sosai bantaba ganin diya mai kyau irinki ba aduniyar nan

5


Leave a comment
Hausa Jokes

botxe

Hape geo sa nyako jola ore botxe

1


Leave a comment