Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

tuttda taara

ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ,
ਜਮਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ,
ਵੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਨਾ,
ਜਮਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ

Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

pehla

ਬਹੁਤ ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਤਾ।

Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

tera dil

ਸੁਭਾਅ ਤੇਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ,
ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ

Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment