4 thoughts on “yetende

  1. Lesi isindebele saseZimbabwe,a kusiso isizulu. Akesihleke ngesiZulu sikhulume kucace, futh Uma siLebeleka noma Sitawura kucace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *