Zulu Jokes

ngomgwaqo

Bangani bami, ake ningisize ningicebise la. Ngingavimba ngani ukuchiphiza izinyembezi njalo mangiqoba u onions. Sengizame izinto eziningi akukho okulungayo, meke nje ngaqala ngivele ngiteteme engathi ngiyingane izwa imoto ya-ice cream idlula ngomgwaqo. .

3

One thought on “ngomgwaqo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *