Zulu Jokes

ngizokushutha

Saze savelelwa ugogo bamthengele iphone wanyakaza ebusuku wanyaka za uthi wenza ni ngizokushutha

7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *