Zulu Jokes

lelophepha.

Ukulobola umuntu o-over 40years, kufana nokuthenga inews paper ntambama. Abantu abaningi basuke sebelifundile lelophepha.

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *