Zulu Jokes

ibhelunde.

Yazi umuntu uhlezi esixoxela ngengane yakhe engathi uzele yedwa. Ingane yami this.Ingane yami tht.Lento enamakhala engathi ifutha ibhelunde.

5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *