Zulu Jokes

i mina manje?

Ukhaphe umngani eya kwintombi yakhe, bavele baxabane, uzwe intonjana yakhona seyithi: “Hamba nalo mngani wakho onekhanda elikhulu!”

Hhayi bo wenja! Ngingenaphi mina manje?

5

One thought on “i mina manje?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *