Zulu Jokes

bantase

Niyakhumbula ngithi I cants leave without him 😔♥️.

Well sengiyaliva bantase😣!

7

One thought on “bantase

  1. Omunye ugogo wazigcina emuhle ebukeka ngezikhathi zakhe mnje ubedla kakhulu u gavini engasagezi futhi engenaso iskhathi sokuzibuka ngoba vele ngeke uzbuke ungagezile nakhu ngelinye ilanga ecabanga ukuthatha isbuko azbuke mayethi esbuken wabona enye into wave eshilo ngengilo (cha uyadala Nkosi nokunje phoh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *