Zulu Jokes

azosichazela?

UGugu usithathaphi iskibha esibhalwe: “Wabuya Ugesi”?

Uphi yena uMagugwana azosichazela?

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *