Zulu Jokes

ay angsazike

umuntu e flush i toilet kathathu ….umuzwe esethetha ethi “ay angsazike”

12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *