Punjabi Religiuos Status

guru granth


9 ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ
ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਭਾਵ ਪਤਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ
ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸੋ ਜੀ ?

34

One thought on “guru granth

Leave a Reply

Your email address will not be published.