Punjabi Funny Status

godi media

ਜੇ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੀ
ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਮੈਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਉਡਰ ਬਣਾ ਦੂ

7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *