Zulu Jokes

Ten Thousand Rand’ sometimes.”_

*Mxolisi:* _”Hey baby, ngi lana kini ngaphandle. Ukuphi?”_

*Gugu:* _”Eish baby, sorry angikho ekhaya ngila e-Jo’burg ngihambe izolo. Bow’funani?”_

*Mxolisi:* _”Eish, ag no it’s fine baby. I wanted to see you, ngino Ten Thousand Rand.”_

*Gugu:* _”Eh, baby!.. Okay just give me five minutes, I’ll be there!”_

*Mxolisi:* _”Hawu, 5 minutes from e-Jo’burg baby?”_

*Gugu:* LOL _”No, relax-a baby. Silana kwamngane wami, sithi kuse Jo’burg. It’s just two blocks away from ekhaya, ngiyeza now now my love.”_

*Mxolisi:* _”Okay ke baby, sizokulinda.”_

*Gugu:* _”Hawu nizongilinda? Kanti uhamba nobani?”_

*Mxolisi:* LOL _”Oh eish, sorry s’thandwa sami. Ngino Lindo, umngane wami wase Thekwini. Uyam’khumbula mos, angithi? We call him u ‘Ten Thousand Rand’ sometimes.”_

8

One thought on “Ten Thousand Rand’ sometimes.”_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *