Punjabi Funny Status

vadhayi

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਲੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ
ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ – ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇ
ਮੈਂ – ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਜੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਨੀਂ
ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ , ਵਧਾਈ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਦੂੰ

Create Image


Leave a comment
Create Image


Leave a comment
Create Image