Zulu Jokes

problems..

Insangu Imnandi Uma Uzoyibhema Sakubasa Phansi 😁😻 Igcawele Indlu Yonke Intuthu 😁

2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

sihlulwa

Abocherry babizana ngo babe,love thina magents sihlulwa yin ngampela zithandwa zamπŸ€”πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

eskoleniπŸ˜‚πŸ˜‚

Umuntu amithe kodwa wazi kahle ukuthi indoda yakhe ihleshulelwa igwinya nge break eskoleniπŸ˜‚πŸ˜‚

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

e engikwenzayo.

Mhla kuyoshaywa laba bantu abasishutha izithombe zama-ID, ningitshele, ngiyoyeka konke engikwenzayo.

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ncaaa nkosh, ninenkingoooon?”

Wabhodla 🀒 uSisi πŸ‘©πŸ» wase-Ladies House πŸ› etekisini, 🚐 salindela ukuthi uzothi: “Excuse me.” πŸ‘πŸ» Wavele wathi: “Ncuz’ebhodlayo, ncuz’esuthi, ncuz’eKFC, ncaaa nkosh, ninenkingoooon?”

Sisale sibambe ongezansi. πŸ€”

2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

uJesu.”

“Ngizokuthanda kuze kubuye uJesu.”

Nivele nihlukane πŸ’” kungakabuyi ngisho umalume oseGoli. 😐

1
Create Image


Leave a comment