Zulu Jokes

umakhwapheni

Yeyi maan,beningasiyeki ngani sbulalane,
kusho uDlamini bemlamulela kade ekinywa umakhwapheni esekweqe namehlo.

2
Create Image


Leave a comment
Filipino Funny Status

habang buhay

Hindi mo deserve masaktan,
deserve mong maging single habang buhay😅

3
Create Image


Leave a comment
Xhosa Jokes

ezingaphi

ubokhe ubokhe uhlale phantsi
nomntu wakho noba anizu
kwenza nto ukhe umbuze nje
bbe xaucinga wena kowenu
ndingasa inkomo ezingaphi😁😁

then uphume phandle uyohleka😂🤣🤣🤣😂


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ukungi Covida

Ur busy ungicelana no kiss, usunyonyobela ukungi Covida

3
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ebusweni

Ngiphuphe bengiquma ikhanda baqede bangishaya ngalo ebusweni 😭💔

2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

plus lockdown

Lonyaka sizahamba ngamazwani ngokufuthelwa hikuhlakula plus lockdown

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

sobaBilii

UmuNtuh akUtsheller KUThiir ulambiller ekbenii slambeeh sobaBilii

3
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

buza uKelly Khumalo.

Uthi bewazi: uZodwa wabantu sekunguZodwa wezinkukhu,
buza uKelly Khumalo.


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

umuntu

Engathi kuzomele siyoxolisa kuGogo kaLihle ngoba lokhu umuntu amhleka, izinto aziphindange zalunga.

1
Create Image


Leave a comment
English Whatsapp Status

relationships

Lack of communication skills destroyed lots of relationships

1
Create Image
Zulu Jokes

kamnandi love

Him: “I love you my bhatata”
Her: “Hawu! Uthi uyangithanda kodwa uyangithuka ungibiza ngobhatata pho!?!?
Him: ” Ngiyadlala sweet potato”
Her: “Ncooo waze wangibiza kamnandi love”


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ungazibambezeli

Kulonyaka ngihamba nohambayo ongahambi yasala ngikhathele manje,
so ungazibambezeli

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngeloxesha

Ifike indoda yakho kokwenu isocela usawoti ngeloxesha icela nawr xayiphuma uzoyilandela


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

amsabayo qiniso lelo

Qaphela la uma umuntu umthumelela umyalezo ngefoni awufunde angaphenduli akayedwa lowo muntu ukhona oseduze kwakhe amsabayo qiniso lelo

3
Create Image


Leave a comment