Zulu Jokes

inja 🐕 idukile 👀

Izolo sidakwe sahlaba imvu 🐑 sayosa 🍖🥩kodwa manje eksen sivuka imvu ikhona 🤔iboshiwe 🌳and inja 🐕 idukile 👀

3
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

Kuma Post

Musa Ukulokhu Ucela Ivolume🔊 Kuma Posts. Mention Lo Ofuna Ezwe Usyeke Thina


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

FB Post

(FB Post ka Nzuzo Cele)
Kuno stepfather abayolanda ama report namhlanje ey😅ngoba amantombazane izinja. Kodwa nani bafana khemani mani nivumelani ukuyothethiselwa izingane eningazizali😂


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

baniphathele.

Next week bayabuya abo “ukube usho early, zi-cheap kabi le zinto eGoli.” 🏙
Bafoneleni manje nicele baniphathele.


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

l leyo nto.

Phela uma uphiwe u-lift, musa ukulokhu umemeza abantu ngewindi, iyawudla u-petrol leyo nto.

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

Woza kimi.

Umuntu wakho akakuphi isikhathi? Woza kimi.

08:30


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngamaphisisi.

Inyama yenkukhu yayimnandi isabizwa ngamaphisisi.

1
Create Image


Leave a comment