Punjabi Sad Status

ikalla

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੀ..
ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ..
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ..
ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ..


Create Image


Leave a comment
Punjabi Religiuos Status

kirsani

ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥

ਹਲੁ ਜੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥

ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਕਰੇ ਹਰਿ ਅੰਤਿ ਛਡਾਇ ॥

1
Create Image


Leave a comment
Punjabi Songs Status

langar

ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪੁਛਦੇ ਨੇ ਫੰਡ ਸਾਥੋ ਕਮਲੇ,
ਬਾਬੇ ਦੀ ਆ ਲਹਿਰ ਇਹ ਚਲਾਈ ਬੋਲਦੀ,
ਸੂਰਮੇ ਨੀ ਬੋਲਦੇ ਚੜਾਈ ਬੋਲਦੀ…


Create Image


Leave a comment
Punjabi Shayari Status

zindagi khaak

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੀ…

ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਤੇਰੇ ਤਾਂ,
ਕੋਲੋ ਸੀ ਲੰਘੀ…

ਦਿਨ ਜੇਹੜਾ ਲੰਘਿਆ
ਉਹ ਤੇ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਲੰਘਿਆ…

ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਤਾਂ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਵਾਬ ਚ ਲੰਘੀ…

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ


Create Image


Leave a comment
Punjabi 2 Line Status

pathar

ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਹੁੰਦੇ
ਕੌਰੇ ਵਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨੀ ਹੁੰਦੇ


Create Image


Leave a comment
Punjabi Religiuos Status

ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰ

ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰ – ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,”ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲੈ।”
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ?
ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਈਏ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅੈਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :-
ਇਕੁ ਸਜਣੁ ਸਭਿ ਸਜਣਾ ਇਕੁ ਵੈਰੀ ਸਭਿ ਵਾਦਿ॥
ਅੰਗ ੯੫੭
ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਜਣ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੈਸੇ ਲੋਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :-
ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ॥
ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਤਾ ਮੇਲੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਰਾਜਨ॥
ਅੰਗ ੬੭੧
ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ?
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਉ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਪੁ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ-ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੁਣ ਅੌਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਗੁਣ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੌਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :-
ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ॥
ਅੰਗ ੭੨੮
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ

4
Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

akada

ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਬਣੇ
ਜਿਹੜਾ ਆਕੜਾਂ ਕਰੇ
ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੇ।

2
Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

mull

ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਨਾ
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਲੇ ਰੋਣ ਦਾ
ਨੀ ਮੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਚ ਦਿਊ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦਾ

2
Create Image


Leave a comment
Punjabi 2 Line Status

niyat

ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ

1
Create Image


Leave a comment
Punjabi Dialogue Status

majboor

ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰੱਬਾ ,
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ,
ਏਨਾ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ,
ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਦੁਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ !!!
ਕੋਹਾੜ

1
Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

khalsa

ਕੱਲਾ ਯਾਦ ਨੀ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀ
ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੰਦਾਂ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
ਜੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀ ਡਰਦੇ ਨਾ,
ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੋਜ ਅਕਾਲ ਦੀ ਏ,
ਕਲੇਰਾ ਆਈ ਮੋਤ ਤੋ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨਾ,
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜਰ ਜਾਨ ਵੀ,
ਸਿਰ ਚੜ ਜੇ ਆਏ ਵੈਰੀ ਫਿਰ
ਅਸੀ ਹੋਣੀ ਤੋ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਾ ।

1
Create Image


Leave a comment
Punjabi Religiuos Status

virla

ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹਊ ਉਹ ਇਨਸਾਨ
ਜਿਸਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜ ਮਾਣੀ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

15
Create Image
Punjabi Shayari Status

hankaar

ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੌਰ ਕਰਿਉ 👍👍👍
ਗਾਲ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦੀ
ਪਿੰਡ ਚ ਮੰਡੀਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੀ ਸੱਦੀ ਦੀ
ਮੰਗਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਉਂ ਗੇੜੀ ਲਾਈ ਦੀ
ਟੌਹਰ ਨੀ ਜਿਊਲਰੀ ਜਾਅਲੀ ਦੀ ਪਾਈ ਦੀ
ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀ ਫਾਇਰ ਕੱਢੀ ਦੇ
ਤੀਵੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਪੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ
ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਨਾ ਟੋਕੀਏ
ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੋਕੀਏ
Hospital ਚ ਹਾਰਨ ਨਾ ਮਾਰੀਏ
ਕਰ ਕੇ ਪੜਾਈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾੜੀਏ
ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਦੇ ਨੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਰ ਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਦੋਸਤੀ ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ
ਘਰੋਂ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਈਦਾ ਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨੀ ਤਿੜੀਦਾ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਫਿਰੀ ਦਾ
ਆਕੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ
ਜਾਣਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀਦੀ


Create Image


Leave a comment
Punjabi Dialogue Status

kismat

ਸੱਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆ ਕਮਲੀਏ
ਨਾਰੀਅਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨੀ ਬਦਲ ਦੀਆਂ
ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ


Create Image


Leave a comment
Punjabi Sad Status

punjab

ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਬਰਛਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨਾ
ਪਰ ਢਾਈ ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਨੇ
ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ


Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

jahaan

ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ…
ਪਰ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਆਰੰਭ ਔਖਾ…
ਹੋਵੇ ਹੋਂਸਲਾ ਤਾ ਚੁੱਕ ਪਹਾੜ ਦਈਏ…
ਬਿਨਾਂ ਹੋਂਸਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਖੰਭ ਔਖਾ..

1
Create Image


Leave a comment