Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

kahle Lana

Uthi utshengisa abangani bakho isithombe sabea wakho bavele bengamcomi uze uthi ukuthi akaveli kahle Lana😪🙄

7


Leave a comment
Zulu Jokes

RIP

Igama lefone kuthiwa iHuawei akuyona iHawaii, igama elithi RIP lisho uRest in Peace not Ramaphosa is Pregnant

2


Leave a comment
Zulu Jokes

nenza

Wakhala umama ku Tsotsi Film wathi “John vuligate” 😭nenza ngath niva bhlungu mara namuhla ni jayiva ngetinyembeti takhe maye kepha ngeke nilbone izulu nina😭😭😔

2


Leave a comment
Zulu Jokes

niyathunga

Kutheni xa nishelwa nijonga izihlangu niyathunga yini ?

3


Leave a comment
Zulu Jokes

ngonyukanalo

Ngthe ngibingelel igirl friend yam ngith themba lam yath ngonyukanalo

1


Leave a comment
Zulu Jokes

emsebenzini,

Umjolo unyisa umuntu ovuka ekuseni aye emsebenzini,
uyini-ke wena osadla istambu ngerula eskoleni?

1


Leave a comment
Zulu Jokes

kakhulu

Uhambe nenja ebusuku manifika endaweni emnyama ikhonkothe kakhulu bese ijika ngejubane

2


Leave a comment