Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

ngambuz

UBongi ngimbone egibele phezu kwendlu ngambuz a kuthy wenzani wathi ubheka iviki elizayo🙆🙆


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

post.

Uzwe umuntu ethi ama-post akho akafani nawe.
Hau, kanti izingane zami yini lawo ma-post.


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

Indoda

Indoda ene Degree ne Diploma, Istabane leso.Indoda yangempela ino Grade 9 nesbhamu

2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

utshwala

Kuthiwa kuzovulwa utshwala
kodwa manje kukhona asebeshefa amakuku🍑🙄🥱✋


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

Monday

Yakhala iphone kaSisi eTaxini

Wathi ‘babe ngiya emsebenzini sokhuluma late’

Yaphinda yakhala futhi wathi’Babe nguya ekhaya eMgungundlovu emngcwabeni sizokhuluma Monday”

Yabelesela iphone futhi, wathi “Babe wam’ sengizokwehla wena ukephi”?

Lakhala ikhehla eback seat” Woooo, kanti iyaphi le Taxi webagibeli.


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

umendo

DID YOU KNOW: Ukupheka curry wakho wenkukhu uwushubise ngethini lama baked beans / fish, kungakumoshela umendo wakho


Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

elizayo

UBongi ngimbone egibele phezu kwendlu ngambuz a kuthy wenzani wathi ubheka iviki elizayo🙆🙆

1
Create Image


Leave a comment