Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

Haiikhona

Who stole my meat

Whites: it’s not me

Blacks: Mina?? Bodweni 😨?? Haiikhona

Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

unya Mina

White Parent :: You depend on me.

Black Parent :: Udla Mina, ugqoka Mina, unya Mina. 🐸

Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

single

Sisi uya prevent kodwa kwamanje u single
Udliwa yini ngune mbeza ? πŸ˜ƒ

Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngatsi lab

Awutsi ngibute nje vele
LA bosesi I yabalimata le condom oh kudlalwa ngatsi lab😠

Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

titomboyela

Ngiva batsi Mandela
Socale lenye I drama ezulwini
Soboshiwe phela futsi mm titomboyela nyalo πŸ˜ƒ

Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngumphakatsi

Sekuba nalokwe bafana
Kwekushaya I one nje leyi 1 vho
Kulale ngatsi kushashwe ngumphakatsi πŸ˜ˆπŸ˜ πŸ˜€πŸ˜πŸ˜‚πŸ˜‚

Create Image


Leave a comment