Sort By: Default (Newest First) |Comments
Punjabi Attitude Status

saflta

ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੇ
ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਰਨਗੇ…

9
Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

oukat

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਅਉਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ

14
Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

time

ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਮਿੱਤਰਾ
ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖ ਮਿੱਤਰਾ

9
Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

manjil

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੌਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋ..

11
Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

khilaf

ਜੋ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰ ਨਾ ਸਕੇ
ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ

16
Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

soch

ਸੌਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੌ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਓ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ

12
Create Image


Leave a comment
Punjabi Attitude Status

dikhava

ਦਿਖਾਵਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜੇ ਨਾ ਲਾਵੀ
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਹਲ ਹੈਗਾ

9
Create Image


Leave a comment