Punjabi 2 Line Status

neenda

ਅਕਸਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀਆ ਨੇ ਨੀਂਦਾਂ ਘਰ ਦੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ…
ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਪੜਾਕੂ ਜਾ ਆਸ਼ਕ ਤਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ..

Create Image
Punjabi 2 Line Status

turna sikha dita

ਜਗ਼੍ਹਾ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਠੋਕਰਾਂ …
ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਾ ਤਾਰੀਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ..

Create Image


Leave a comment
Punjabi 2 Line Status

greeeb lok

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਵਿਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ…
ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ..ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ..ਕੀ..

Create Image


Leave a comment
Punjabi 2 Line Status

Love

ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂ ਗੇ ਪਿਆਰ ਐਂਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ

Create Image


Leave a comment