Punjabi Whatsapp Status

dil

ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਦਿਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ…

Create Image
Punjabi Whatsapp Status

Mainu nhe pta

– ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਿਕਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ….ਪਰ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਤੂੰ ਜੰਮਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ
ਇਹਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ•••••
– ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਿਕਹਨੁੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ….ਪਰ
ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਪੈਰਾ ਿਵੱਚ ਰੋਲ ਕੇ—
ਿਕਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗ ਦੇਖਣੀ ….
ਇਹਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ!!!!

Create Image


Leave a comment