Punjabi Whatsapp Status

Preet peron

ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੀ

Love u ❤️❤️❤️❤️ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਜੀ

46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *