Sort By: Default (Newest First) |Comments
Punjabi Dialogue Status

imtihaan

ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਜੋ ਚੁਪ ਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

10
Create Image


Leave a comment
Punjabi Dialogue Status

jwaab

ਜਵਾਬ ਵਕਤ ਦਵੇਗਾ

🤫 ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ

ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਭ ਕੁੱਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਚੰਗਾ

ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਵੋ

ਜਵਾਬ ਵਕਤ ਦਵੇਗਾ Saab ji

2
Create Image


Leave a comment
Punjabi Dialogue Status

maape

ਕੋਈ ਤਾ ਪੂਜੇ ਪੱਥਰ ਲੋਕੋ.
ਕੋਈ ਪੂਜੇ ਸੁੱਕੇ ਛਾਪਿਅਾ ਨੂੰ,
ਰੱਬ ਕਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਜੋ ਮੈਨੂੰ.
ਜੇ ਪੂਜਨਾ ਤਾ ਪੂਜੋ ਅਾਪਣੇ ਮਾਪਿਅਾ ਨੂੰ,,

10
Create Image


Leave a comment
Punjabi Dialogue Status

jamana

ਅਸੀਂ ਜਮਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨੀ ਕਰਦੇ,ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਨੀ ਕਰਦੇ..

4
Create Image


Leave a comment
Punjabi Dialogue Status

jamana

ਅਸੀਂ ਜਮਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨੀ ਕਰਦੇ,ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਨੀ ਕਰਦੇ..

2
Create Image


Leave a comment
Punjabi Dialogue Status

khyal

ਅਸੀਂ ਜਮਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨੀ ਕਰਦੇ,ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਨੀ ਕਰਦੇ..

2
Create Image


Leave a comment
Punjabi Dialogue Status

panne

ਕੁੱਝ ਪੰਨੇ ਕੀ ਫਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ,, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆਂ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ..!!😊

2
Create Image


Leave a comment