ਹਰ ਸੱਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀ
ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਏ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ-ਖਾ ਪਲਿਆ
ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *