Zulu Jokes

You’re welcome.”

Kumnandi ku-2018, kuyaphiliswana kuma-relationships.

GIRL 1: “Hey, ngithole inamba yakho efonini kaSiya. UZanele lo okhuluma naye, naye ujola nawe angithi?”

GIRL 2: “Ja, uSlie lona. Yebo ngijola naye uSiya.”

ZANELE: “Uyazi ngifica ku-clean endlini, nguwe yini obukhona?”

SLIE: “Nope, ngigcine ngoKhisimusi mina. Awubuze uNomsa uma’ wengane, mhlawumbe nguye. 071 263…”

*UZanele afonele uNomsa (baby mama)*

ZANELE: “Hi, ukhuluma noZanele, lo ojola no-baby daddy wakho.”

NOMSA: “Oh, ja ngiyakwazi. Ngike ngazibona izithombe zakho efonini yakhe. Ngiyayithanda i-short hair yakho ‘yazi.”

ZANELE: “Ncooh, ngiyabonga girl. Awusho, uwena yini obusendlini? Ngisho ngoba ngifica ku-clean, ngifuna ivest emhlophe ebikubhaskidi wezimpahla kanye nezicathulo ebeziphansi kombhede.”

NOMSA: “Ivest isewodrophini kulezi nto ezi-ayiniwe zagoqwa kahle. Izicathulo zibheke ngenhla, khona lapho ngaphansi kombhede ngakwi-side elilala ubabakhe.”

ZANELE: “Ey, wayidlala girl! Ngiyabonga. Bengikhathele, bengingeke ngilunge yi-washing.”

NOMSA: OK, love ayikho inkinga. Angiwa-ayinanga amabhulukwe, ubowaqedela doll.”

ZANELE: “Alright, will do.”

*UZanele afonele uSlie*

ZANELE: “Thanks, ngimtholile.”

SLIE: “OK, sthandwa. You’re welcome.”

1

One thought on “You’re welcome.”

  1. This is the way things have be, woman must know each other in relationships and always be loyal to their Man.
    The world will be a safer planet to live in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *