Sotho Jokes

Bana Ba”


Lao Tseba Monate Wao Hlatswa Dibjana O Tagilwe O Fela O Shupa Pitxa E Kgolo Ore “Wena O Yo Mogolo, Ke Wena Nkabe O Hlapixa Bana Ba”

8

One thought on “Bana Ba”

Leave a Reply

Your email address will not be published.