ਮੈਂ ਗੁਗਲ ਤੇ Search ਮਾਰੀ…….”
HOW TO IMPRESS A GIRL IF WEAK IN ENGLISH ?…””.
ਅੱਗਿਓਂ GOOGLE ਕਹਿੰਦਾ………???????????
..
.
.
.
ਸੁਧਰ ਜਾ ਜੱਟਾ
ਖੇਤੀ ਕਰਲਾ ਪੈਲੀ ਵਿਕ ਜੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *