Punjabi Funny Status

maame

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਂ
ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ
ਹੁਣ ਸੱਚੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮੇ ਹੋਣੇ ਆ

21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *