ਸਾਊ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ…
❤ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਟੇ ਆ..,
😅ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਗਊ….
ਜੇ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਝੋਟੇ 🐃ਆਂ…


Related Posts

2 thoughts on “jhote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *