ਦਿਲ ਦੀਆ ਗੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ
ਨਾ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ


Related Posts

3 thoughts on “dil diyan gallan

  1. Munda ਤਾ Mai ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ..
    bss ਕੁੱੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਰੰਗ ਉੱਡ Gya …… ਬੇਬੇ ਦਾ son

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *